Efter att Sverigedemokraterna motionerat om indragna bidrag till det islamistiska studieförbundet har de andra partierna till sist agerat.

Social resursnämnd i Göteborg har fryst miljonflödet till studieförbundet Ibn Rushd sedan en majoritet med både Alliansen och Socialdemokraterna uppkommit.

– Det sker tack vare att SD lyft frågan i motion som blivit bordlagd, säger kommunalrådet Jörgen Fogelklou (SD).

– Tidigare har dessa partier inte vågar röra Ibn Rushd.

Utöver att Sverigedemokraterna motionerat i frågan, har under sommaren flera forskare påpekat att Ibn Rushd är en del av islamistiska Muslimska brödraskapet som är emot integration av muslimer i västländer.

Men helt säkert är det inte att pengakranen kan komma att vrids på igen till islamisterna i Göteborg.

– Det finns frågetecken vi måste reda ut, säger kommunalrådet Jonas Attenius (S) till G-P och som alltså inte anser att det är helt klarlagt att Ibn Rushd agerande går stick i stäv mot kommunens ambitioner.