För första gången har Stefan Löfven och Annie Lööf en gemensam presskonferens. Centerpartiet närmar sig Socialdemokraterna allt mer. Frågan är om regeringssamverkan planeras.

Att centerledaren Annie Lööf håller gemensam presskonferens med Socialdemokraterna går inte tolka på annat sätt än att samarbetet partierna emellan håller på att fördjupas.

Om allianssamarbetet dog med januariöverenskommelsen, så blev den idag begravts för lång tid framöver.

Nu samverkar C och S i allt bredare frågor.

Det är också intressant att Miljöpartiet, som ju faktiskt sitter i regeringen, inte får vara med när S presenterar regeringens nya satsningar på välfärden. Är det ett tecken på att MP är på väg att lämna regeringen?

En C-röst är en röst för Löfven

Av detta kan man fundera på om inte Centerpartiet den här gången går till val 2022 på att stödja Stefan Löfven som statsminister. En röst på C blir alltså en röst på S.

Troligt är då att Centerpartiet, om det finns underlag i riksdagen, tänker gå in i regeringen. Om man inte gör det redan under resten av denna mandatperiod.

Det är bra att Centerpartiet denna gång är ärlig och erkänner att man stödjer Socialdemokraterna. Då får väljarna chansen att överge partiet om man anser det viktigt att bilda en icke-socialistisk regering.

På detta sätt pressas också M och KD att konsolidera respektive partis syn på regeringsalternativ i valet 2022.

Om S klargör att de kan gå till val på att bilda regering med ett block bestående av C, MP, L och V, måste Moderaterna och Kristdemokraterna rimligen svara med hur de vill nå regeringsmakten. Hur ska samarbetet med SD se ut?

Det finns goda möjligheter för dagens tre oppositionspartier att nå riksdagsmajoritet i valet 2022 enligt mätningarna.

Ju tydligare och rakare möjliga regeringsalternativ är, desto bättre rustade är de att driva en offensiv valrörelse.