”Kriminella utlänningar har inte i Sverige att göra”, sa Jimmie Åkesson (SD) i riksdagens partiledardebatt. Alla oppositionspartier kritiserade att regeringen inte gjort mer för att hindra den växande kriminaliteten i landet.

Såväl Ulf Kristersson (M) som Ebba Busch (KD) lyfte upp den otrygghet som allt fler människor känner eftersom kriminella gäng och klaner tillåts ta över allt fler funktioner i det svenska samhället.

”Gängen fortsätter rekrytera. Det dödliga våldet har ökat. Men regeringen har inte tagit itu med problemen”, summerade Jimmie Åkesson (SD).

Till och med Annie Lööf (C) lyfte att man på landsbygden är orolig för de stöldligor som stjäl maskiner och tömmer dieseltankar och sedan försvinner. Ut ur landet, borde hon lagt till. Eftersom det är utländska medborgare som står för en mycket stor del av brottsutvecklingen.

Löfven medgav att migrationen påverkar kriminaliteten

Jimmie Åkesson pressande statsministern om han inte ser något som helst samband mellan de klaner, som polisen nu erkänner har stor betydelse, och den växande kriminaliteten. I tidigare intervjuer har Löfven vägrat se något samband mellan invandring och kriminalitet. Detta även om Brottsförebyggande rådet, BRÅ, redan 2005 kunde visa att personer med invandrarbakgrund är kraftigt överrepresenterade i brottslighet.

Idag erkände till slut Löfven att det finns ett samband. Med stor migration och dålig integration ger det utslag i kriminalitet, medgav Stefan Löfven.

Snabba kast hos gamla partier

Det är ytterligare ett exempel på hur det som för bara fyra år sedan ansågs vara rasism idag inte enbart omfattar M och KD utan också S.

Migrationen är numera systemhotande. Såväl välfärdens finansiering som människors trygghet på gator och torg hotas i grunden av den invandringspolitik som förts de senaste 20-30 åren.

Kriminalpolitiken och migrationspolitiken är uppenbara stridsfrågor för svensk politik kommande år.

Och i riksdagen är det uppenbart att M och KD anslutit sig till den Sverigedemokratiska synen. Gemensamt angrep de vänsterregeringen. Här finns grunden till en ny majoritet efter nästa val – om folket vill.