Problemen med hot och våld mot vårdpersonal på akutmottagningar ökar. I Växjö har det eskalerat, visar avvikelserapporter från personal.

Personalen i sjukvården arbetar för att hjälpa människor och rädda liv, men möts allt oftare med slag i ansiktet och dödshot.

– Vad händer den dagen jag faktiskt blir upptryckt mot väggen när ingen annan är där, frågar undersköterskan till Kvällsposten.

Vårdpersonal på akutmottagningen i Växjö har fått nog av otryggheten.

– Det här är något som har pågått under lång tid men som har eskalerat. Vi har vågat säga ifrån mer nu känns det som. Innan tog man de här hoten och gjorde inget med det, men vi ska kunna göra vårt jobb utan att känna oss hotade och kränkta, säger undersköterskan.

I avvikelserapporterna som Smålandsposten har tagit del av beskriver personalen med egna ord hotfulla situationer på arbetsplatsen. 

I ett fall beskrivs hur en man som blivit misshandlad är ”mycket aggressiv” och lyckas skalla sin kompis som är med honom på akuten.

”Undertecknad försöker också lugna honom genom att förklara att vi vill hjälpa honom. Lyckas precis undkomma en skallning. Han hotar samtliga i arbetsteamet, både poliser, läkare, undersköterskor och sjuksköterskor att han ska döda oss och han hatar oss”, står det i rapporten.

Patienter kan framföra hot om de inte får som de vill.

– Jag kan inte i dagens läge säga att jag känner mig trygg på min arbetsplats. Man vet aldrig vem man öppnar dörren för och vad som kan hända, säger en annan i personalen i Växjö.