Stor del av Beirut jämnades med marken sedan 2750 ton ammoniumnitrat fattade eld och exploderade. I Uddevalla hamn hanteras mer än det dubbla, upp till 6000 ton ammoniumnitrat flera dagar i veckan.

Förödelsen är enorm i Libanons huvudstad efter explosionen på tisdagen. Över hundra människor har dött. Uppemot en kvarts miljon människor har blivit hemlösa.

Den illa förvarade lasten av ammoniumnitrat dumpades där 2013 av ett ryskt fartyg som fick maskinproblem och sedan övergavs. Nu har lasten orsakat en av de kraftigaste explosionerna i historien där människor befinner sig, motsvarande 200-500 ton av TNT enligt vapenexpert, rapporterar BI. Det motsvarar sprängkraften i dagens minsta kärnvapnen.

Hög säkerhet i Uddevalla

I Uddevalla hamn på den svenska västkusten hanteras flera gånger i veckan den dubbla mängden av ammoniumnitrat. Ämnet skeppas med stora lastfartyg till destinationer världen över. Tre till fyra gånger i veckan lastas fartyg med upp till 6000 ton ammoniumnitrat.

– Har man ordning och reda underlättar det väldigt. Vi har stenkoll på varje enskild händelse i hela förloppet, säger Ulf Stenberg, vd för hamnen, till Bohuslänningen.

I Uddevalla hamn förvaras ammoniumnitrat i så kallade big bags. Varje säck har en tillåten maxvikt på 900 kilo. Det innebär en betydande skillnad från hur ammoniumnitrat förvarades i den explosionsdrabbade hamnen i Beirut.

– När man ser bilder av den svarta rök som steg upp mot himlen innan explosionen i Beirut, kan man utgå från att ammoniumnitratet förvarats i en silo. Förvarar du ammoniumnitrat i en silo skapar du ett tryck som omöjligt kan uppstå vid förvaring i big bags, säger Ulf Stenberg.

Säkerhetsavståndet till närmsta bostadshus är också stort, från den plats där ammoniumnitratet förvaras.

Liten risk i Sverige

Risken för samma typ av explosion här i Sverige är liten, uppger också Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB. Hanteringen av kemiska ämnen står under regelbunden kontroll av statliga myndigheter. Regelverken är omfattande för dem som hanterar ämnet.

Och ammoniumnitrat är inte speciellt farligt om det förvaras på rätt sätt.

– Ammoniumnitrat är ganska svårt att få att explodera. Det behövs i allmänhet ett scenario som det som man sett nu i Beirut. Det behövs en omfattande brand som pågår en ganska lång tid, och då om man har lite otur så exploderar det, säger kemisten Lorens van Dam på MSB till Sveriges Radio.

Det svenska regelverket för ammoniumnitrat vilar på tre ben: att undvika brand, att undvika inneslutning som gör att det kan explodera och att undvika förorening av ämnet, något som kan göra explosionen värre, säger han.