Opinionsmätningarna i USA är viktade till demokratiska partiets fördel, men de skvallrar ändå om att Donald Trump nu i augusti står starkare i opinionen än för fyra år sedan mot Hillary Clinton.

ANALYS. Om man väger samman opinionsmätningarna i de jämna delstaterna, och jämför läget nu i augusti 2020 med läget samma tid 2016, så får vi fram intressanta fakta.

Trump får ökat stöd i jämna delstater

Då, 2016 ledde Hillary Clinton med 5,2 procentenheter över Donald Trump. Nu, 2020, leder Joe Biden med 4,2 procentenheter över densamme.

Trump starkare nu än 2016 i viktiga delstater.

Trump är alltså en procentenhet starkare nu än inför förra valet – som han ju vann, till demokratiska partiets stora ilska.

Detta sätt att mäta, som politiksiten Real Clear Politics utarbetat, gör att vi kan få ut neutral fakta även om medierna publicerar vänsterviktade mätningar. Trots vänsterövertaget bland de tillfrågade väljarna framkommer ändå spännande uppgifter: Biden är svagare än Clinton. Alltså är Trump en procentenhet starkare nu än 2016 i dessa avgörande delstater.

Om man gör samma analys i nationella mätningar har Joe Biden ett större övertag (7,4 procentenheter) över Donald Trump än vad Hillary Clinton hade (4,5 procentenheter). Men alla som kan något om amerikanska presidentval vet att de inte avgörs på nationell nivå, utan i de 50 delstaterna, en och en.

Därför ger den förstnämnda sammanvägningen av delstatsmätningar i Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida, North Carolina, Arizona viktiga indikatorer, medan de nationella mätningarna inte gör det. De nationella mätningarna antyder att Biden stärkt sin och partiets ställning i delstater som man redan har i påsen. Men det spelar ingen roll om man vinner med 50,1 procent eller med 95 procent i en delstat. Den som fått flest röster i en delstat får alla delstatens elektorsröster (med några undantag).

Trump också starkare än Obama 2012

Förra gången en sittande president ställde upp för omval var 2012, då Barack Obama ville få fyra år till i Vita huset. Hur såg hans popularitet ut då, jämfört med Donald Trumps nu?

Rasmussen Report gör dagliga mätningar av förtroendet för presidenten. Och Rasmussen var det institut som hade minst fel i valet 2016, så de är ett av de mer seriösa opinionsinstituten i USA.

Under den 21 augusti 2012 hade 49 procent av amerikanerna förtroende för president Obama. Han blev återvald drygt två månader senare. Nu, den 21 augusti 2020 har 51 procent förtroende för president Trump.

Källa: Rasmussen daily presidential tracking.

Alltså, Trump har nu större förtroende i väljarkåren än vad Obama hade inför hans återval. Sug på den, ni som tror på vänstermediernas vinklade rapportering där man framställer Trump som mycket mindre populär än Obama. (Visst, i etablissemang och mediekretsar är det så, men inte ute i folket – och det är folket som bestämmer i en demokrati.)

Allt detta betyder inte att valet är avgjort till Donald Trumps fördel. Joe Biden kan naturligtvis vinna. Men min gissning, med det vi vet nu, är att Trump vinner återval med större marginal än 2016, och därmed dödar alla påståenden om en vänsterradikal våg i USA. Det vore en välgärning för hela västvärlden.