Gängvåldet kommer att öka. Det säger en klar majoritet av svenska folket. Man tror inte längre att politikerna vid makt kan vinna mot gängkriminaliteten. Det är dags att låta oppositionen ta över.

I en ny mätning från Sifo som Expressen låtit göra svarar nära sex av tio, 58 procent, att de tror att gängkriminaliteten kommer att öka det närmaste året. 30 procent tror att läget kommer att fortsätta som nu, medan endast fyra procent tror att gängkriminaliteten kommer att minska.

– Det är rätt anmärkningsvärt att en klar majoritet tror att gängkriminaliteten kommer att öka, säger Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo.

Folkets dom

Folkets dom är också hård mot politikernas och myndigheternas möjligheter att stävja våldet. Bara 18 procent svarar att de har ganska eller mycket stort förtroende för att de kan lyckas minska gängkriminaliteten i Sverige. 

– Det är problematiskt att en så stor del av svenska folket har ett så lågt förtroende för det politiska systemet att lösa stora samhällsfrågor som detta, säger statsvetaren Jenny Madestam.

Svaren skiljer sig något mellan olika väljargrupper. Bland sverigedemokrater tror 88 procent att gängkriminaliteten kommer att öka, medan motsvarande siffra för miljöpartister är 22 procent.

”Visar vilja” räcker inte längre

Statsvetaren Jenny Madestam menar att väljarna ser att det är en komplex fråga där det inte hjälper att pumpa in mer pengar eller anställa fler poliser. Hon uppmanar partierna att ”visa att man vill någonting”, men också att man ”kan visa på samling”.

För mig framstår detta som en 10-20 år gammal analys. Vi har passerat det stadium där justitieminister Morgan Johansson (S) kan hålla presskonferens och lova att man nu, minsann, ska ta tag i kriminaliteten. Ett sådant budskap ger idag ett löjets skimmer över ansvariga politiker.

Operation Rimfrost var ju avsett för just detta syfte, och det blev ett totalt medialt fiasko.

Det visar hur skadliga propagandajippon är för rättsstaten. Jag vill hålla med polisen om att Romfrost hade betydelse för att minska ökningstakten i det brutala våldet. Men Rimfrost uppnådde ju inte det Morgan Johansson sa var motivet för Rimfrost – att minska kriminaliteten. Det högtravande medieutspelet från den politiskt ansvarige ministern har inte gjort annat än framställt poliskåren i ännu högre grad som förlorare.

Valdeltagandet är högre – inte lägre

Jag förvånas också av att Jenny Madestam varnar för att väljarna, när förtroendet brister för det politiska systemet, ska vända det ryggen och slutar rösta. Det skulle underminera demokratin, säger hon till Expressen.

Men valdeltagandet har ju ökat i takt med att de gamla partierna tappat greppet om samhällsutvecklingen. 2018 års riksdagsval deltog hela 87,2 procent av de röstberättigade, en uppgång med 1,4 procentenheter från 2014 års val och det högsta valdeltagandet på nästan 30 år.

Skälet är, som jag ser det, att väljarna fått ett alternativ till etablissemangspartierna – Sverigedemokraterna. Medborgare som är kritiska till utvecklingen har fått ett tydligt alternativ, som förut inte fanns eftersom de gamla partierna just visat ”samling” om en linje som stora delar av folket inte gillar.

Nu finns en riktig opposition i riksdagen, som har alternativ politik som väljarna kan rösta fram. Och det är här – snarare än att partierna ska ”visa samling” – som vägen till verklig handlingskraft och tuffare politiska lösningar mot våld och otrygghet finns.