En stor majoritet av de som grips för sexköp är födda utomlands. Det visar statistik sammanställt av Sveriges Radio och som bekräftar tidigare studie från polisen.

Hela 78 procent av de som lagförts för sexköp i Uppsala sedan januari 2019 är födda i utlandet. Det visar statistik som P4 Uppland har tagit fram.

Överrepresentation av invandrare vid sexköp framgår även i en rapport från polisen avseende 2018. Där stod de för ungefär hälften av sexköpen i de tre regioner som noterade födelseland.

– Om man ser till misstänkta för brott i Sverige så är det ungefär dubbelt så vanligt att folk som är födda i utlandet är misstänkta för brott, säger Stina Holmberg, forskningsråd på Brottsförebyggande rådet, Brå.

På jämställdhetsdepartementet har man också noterat hur utlandsfödda i större utsträckning blir gripna när de köper sex. Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen ser dock inga skäl att studera just denna kategori förövare.

P4 Uppland påtalar att det uppgifterna nästan uteslutande rör sig om öppen prostitution på nätet.