Prat om fred är vanligt från vänsterpolitiker, men när Israel och Förenade Arabemiraten ingått historiskt fredsavtal är utrikesminister Ann Linde föga entusiastisk. Och hon kritiserar inte dem som fördömer freden.

KOMMENTAR. Nu har fred blivit något kontroversiellt för Socialdemokratin. Detta eftersom man stöder den palestinske ledaren Mahmoud Abbas, och han kallar freden mellan Israel och Förenade Arabemiraten för ett ”förräderi”.

Fred blir komplicerat för Socialdemokraterna eftersom man har mer sympati för den sida som driver på aggressioner och konflikter, än för dem som sluter fred.

(S)kandal

Utrikesminister Ann Linde har fortfarande inte givit något längre uttalande om det historiska i fredsavtalet.

– Det är inte bara häpnadsväckande. Det är en skandal, skriver riksdagsledamöterna Björn Söder (SD) och Markus Wiechel (SD) i debattartikel.

I avsaknad av en seriös analys från UD har Björn Söder i riksdagen ställt skriftlig fråga till utrikesministern om vilken syn hon har på fredsavtalet som tecknades 13 augusti och på vilket sätt hon tänker uppmärksamma att avtalet nu slutits.

Tredje fredsavtalet med ett arabiskt land

Det enda som kommit från Ann Linde hittills är en kort tweet om nyheten där hon håller med FN och tillägger ”Välkommet steg. Hoppfull möjlighet till meningsfulla förhandlingar mellan Israel och Palestina som leder till en tvåstatslösning. Annekteringen har nu lagts på hyllan”.

En föga entusiastisk reaktion på att det var en stor dag för Mellanöstern när det för första gången på över ett kvartssekel, och för bara tredje gången i modern tid, tecknades ett fredsavtal med tillhörande diplomatiska relationer mellan stater i regionen – nämligen mellan Israel och Förenade Arabemiraten.

Bara ett par dagar efter det att avtalet slutits hade företag i de båda länderna etablerat samarbeten i syfte att gemensamt bekämpa Covid-19.

Firar inte freden

Men alla firar inte freden. Iran och delar av arabvärlden har ambitionen att en dag lyckas utplåna Israel som stat. Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas kallade fredsavtalet för ”ett avskyvärt förräderi”.

Denna fientlighet för fred i regionen borde vara en varningsklocka för den svenska S-regeringen som är en av palestinska myndighetens bästa vänner trots att Abbas styre återkommande avslöjats med systematisk antisemitism och Israelhat.

– Efter Abbas uttalande borde naturligtvis även den svenska regeringen ha tappat hoppet om att den palestinske ledaren verkligen tror på en fredlig tvåstatslösning, skiver riksdagsledamöterna.

De menar att utrikesministern borde ha fördömt det palestinska uttalandet, och istället lyft fram fredsavtalet mellan Israel och Förenade Arabemiraten som ett eftersträvansvärt exempel – inte minst för den palestinska myndigheten själv.

– Men icke så. Tvärtom slås man av de regelbundna och nära relationerna mellan den svenska regeringen och den palestinska ledningen, ofta med referenser till Sveriges påstådda ”demokratioffensiv” och ”feministiska utrikespolitik”, summerar Söder och Wiechel.

Positiva reaktioner

Näringslivet, som Rapaport-gruppen, gratulerar regeringarna i Förenade Arabemiraten och Israel till normaliseringen av förbindelserna. Handeln mellan de två länderna förväntas förbättras med betydande möjligheter olika industrier, rapporterar Business Wire.

Abraham Cooper vid Simon Wiesenthal centret beskriver bakgrunden till att Förenade Arabemiraten, efter Egypten och Jordanien, nu ingått fred och beskriver förhoppningarna om att freden ska breda ut sig i regionen.

– Naturligtvis hoppas vi att Bahrain kommer att vara nästa, följt av Oman och förhoppningsvis snart Saudiarabien. Liksom Sudan i Afrika, skriver han.

– Alla arabiska och muslimska länder som sitter på sidlinjen bör se till det ömsesidigt gynnsamma förhållandet mellan Azerbajdzjan – till 96 procent en muslimsk nation – och den judiska staten, som en förebild för vad som är möjligt. Ge bara fred en chans, skriver han.