Nästan sex gånger så många personrån anmäldes av personer med funktionsnedsättning under första halvåret av 2020 jämfört med samma period förra året.

Denna nya statistik om hur kriminaliteten exploderar i Sverige kommer från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Under första halvåret 2019 anmäldes 31 rån mot gruppen, att jämföra med 173 rån i år. Samtidigt märks inte samma ökning mot personer utan funktionsnedsättning, vilket kan tyda på att de är särskilt utvalda av rånarna.

– Personer med funktionsnedsättning kanske inte har den där förmågan att säga nej alltid, då är man mer ett offer mot de kriminella gängen som försöker utnyttja det, säger Krister Ekberg som sitter i styrelsen för FUB, en intresseorganisation för personer med intellektuell funktionsnedsättning till Sveriges Radio.