Vad är vi medborgare mest oroliga inför? SOM-institutet har undersökt. Och delat upp oron efter partisympatier. Då framkommer att människor är oroliga för olika saker beroende på politiska sympatier.

ANALYS. När det gäller hela befolkningen är oron störst för två övergripande frågor: miljöproblem och kriminalitet.

Vad människor är mest oroade över hänger ihop med vilka politiska sympatier man har. Rapporten Regntunga skyar (pdf).

Mest oroande efter partisympati

Här blir det intressant. De som är drivande bakom oron för miljön, symboliserad med försämrad havsmiljö, är MP-, V-, C- och L-sympatisörer. För dem är detta den mest oroande frågan. (Röda cirklar i tabellen nedan.)

Brottsligheten är istället den största oron hos KD-, M- och S-sympatisörer.

Oro för ökad invandring är det som oroar SD-sympatisörer mest, och på en stark andraplats kommer brottsligheten.

Minst oroande efter partisympati

Här är alla gamla partiernas väljare minst oroliga för ekonomisk kris och arbetslöshet. De som har störst oro för ekonomisk nedgång är SD-sympatisörer, som istället har lägst oro för pandemier. För V-sympatisörer är det tvärtom, de har högst oro för pandemier jämfört med övriga partisympatisörer.

Denna undersökning genomfördes 2019, så det blir intressant att nästa år se hur coronapandemin och dess ekonomiska konsekvenser påverkar orosmolnen hos svenska folket som helhet och efter partisympatier.

V och SD har störst oro för välfärd och demokrati

En iögonfallande likhet mellan SD- och V-sympatisörer finns i att båda väljargrupperna rankar oro för välfärd och demokrati avsevärt högre än övriga partier. Förmodligen är oron byggd på helt olika faktorer, men båda grupperna rankar välfärd och demokrati högt, annars hade de ju ingen anledning att bry sig.

För V-sympatisörer kan ju demokrati stå för makten i politiken. Om en konservativ majoritet uppstår, är flera av vänsterns hjärtebarn hotade. Som en extremt vänsterinriktad kulturpolitik.

För SD-sympatisörer kan oro för demokrati bero på att man känner av ”åsiktskorridoren” och vet att om man uttrycker sin sympati för SD kan man förlora jobbet eller bli utesluten ur facket. Det är inte så det ska vara i en demokrati.

Båda partiernas väljare har förmodligen samsyn i att mer borde satsas på välfärden. Men tillvägagångssättet är ju dramatiskt olika. Medan V inte har något emot höjda skatter, betonar SD invandringens kostnader som blivit ett gökbo i välfärden som tränger ut sjukvård, omsorg, skola och infrastruktur.

Oron för brott och välfärd är underbetyg för politiken

En del av den oro som svenska folket uttrycker har med större samhällsförändringar än svenska politiker kan åtgärda, som plastpåsar i haven och ekonomiska konjunkturer.

Men den höga oron för brott och för välfärdens framtid är underbetyg för de styrande politikerna i Sverige. Här hade man kunnat föra en annan politik som varit mindre oroande för befolkningen.

Att minska oron för brottslighet och välfärdens framtid borde vara huvuduppgifter för politiken. Det är här man verkligen kan förändra utvecklingen. Om viljan finns.