En statlig utredningen vill göra det omöjligt för många föreningar, privatpersoner och näringar att fortsätta hålla hästar. Det vänder sig fyra hästintresserade SD-politiker emot i en debattartikel.

Hästsporten har stor betydelse i samhället, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Den ger cirka 38.000 arbetstillfällen och levererar drygt 6 miljarder kronor i skatteintäkter. Sveriges alla hästar omsätter 72 miljarder kronor om året.

Svensk hästsport är i stora delar unik i världen genom sin folkliga förankring. Sverige är internationellt ett framgångsrikt land inom hästsportgrenarna och aveln.

Orimliga lagförslag i utredning

Nu hotas hästsportens framtid av Övergödningsutredningen (SOU 2020:10) som föreslår drastiska inskränkningar. Högst två till tre hästar ska få gå per hektar och att hagarna inte får användas mer än tio år innan skifte. Hästar ska inte heller få vistas nära diken eller vattendrag och hagarna får inte gå närmare vatten än tio meter.

– Vi som är verksamma inom hästnäringen kan konstatera att dessa krav är omöjliga att förverkliga, skriver de fyra SD-politikerna Zandra Pettersson, distansryttare och ledamot av Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Elin Jensen, stallägare i ridskolebranschen och regionråd i Örebro län, Hanna Nilsson, travhästägare och kommunalråd i Hässleholm, samt Yasmine Eriksson, riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Utredning föraktar föreningslivet

– I utredningen finns en generell misstro mot frivillighet. Hästägarna hängs ut som okunniga miljöbovar utan förståelse för gödselhantering. Vi har inte den uppfattningen, skriver de.

– På ridskolorna, varav många är föreningsdrivna, lär sig barn och vuxna empati, ledarskap, hästkunskap och ridning. Uppbyggnaden med föreningar ger lust till ideella insatser och gemenskap och bygger människor som lär sig ansvar och ledarskap. Umgänget med djur är en härlig fritidssysselsättning som ger ett stort mervärde.

Svenskt trav får lägga ner eller flytta utomlands

Utredningen riktar också in sig på travsporten som arrangerar tävlingar nästan varje dag i Sverige, året om. Sverige har 33 travbanor med en miljon besökare varje år. De största travtränarna har nära 200 hästar i träning och några är bland de bästa i världen.

– Om förslagen i utredningen förverkligas blir de mindre travtränarna antagligen tvungna att lägga ner och flera av de större att flytta sina verksamheter till andra länder. Det är ett dråpslag mot näringen och nedmontering av den svenska travsporten, skriver de fyra artikelförfattarna.

Miljöarbetet kan utvecklas utan hårda restriktioner

Det pågår ett omfattande miljöarbete idag och det finns redan regler och rekommendationer om hur gödselhantering ska gå till. De fyra politikerna är inte emot att se över och utvecklas arbetet eftersom hästmänniskor också måste vara med och bidra till att minska övergödningen och värna miljön.

– Många bönder och hästägare har redan utbyte av varandra genom att bönder tar hand om gödslet och sprider det på sina marker. Vi anser att det går att öka informationen om sådana utbyten och underlätta dem samt jobba för att mer gödsel går till förbränning och biogas.

– Det finns mycket kunskap i hästbranschen som bör respekteras och tas tillvara.

De efterlyser en mer nykter syn på hästnäringen hos regering och dess stödpartier.

– Det behövs en större hänsyn till dem som är verksamma inom hästnäringen, inte bestraffning av deras livsstil och ägande, avslutar de fyra.