Trippelmördaren som inte bara sköt ihjäl gängmedlem i ett garage, utan också sökte upp och dödade en man som blev vittne och dennes fru, ville ha permission för att äta hamburgare – och fick ja.

Coronapandemin har inneburit att Kriminalvården infört hårdare restriktioner för att bevilja permissioner för de intagna. Sedan den 12 mars beviljas i stort sett inga permissioner alls om de inte är ”absolut nödvändiga”.

När anstalten Hall 18 juli behandlade ansökan om permission från den trippelmördare som dödade en 25-årig gängmedlem i ett garage, och senare sökte upp och dödade mannen som såg mordet och dennes fru i deras bostad, beslutades att bevilja permission.

Skälet? Han ville äta hamburgare. Anstalten skriver i beslutet att permissionen beviljas ”med försiktighetsåtgärder som medföljande personal bestämmer”.

Detta samtidigt som andra intagna får avslag på grund av de strängare restriktionerna, tillmötesgår Kriminalvården trippelmördarens begäran med motiveringen att det utgör ett undantag.

– De undantagen bygger på en bedömning av behovet. Och behovet följer ju med en klient och vilket läge den klienten befinner sig i, säger Kriminalvårdens pressekreterare till Aftonbladet.

Man menar också att det börjar bli läge att lätta på restriktionerna också för andra. Lättnader som trippelmördare aldrig blivit av med.