Bara fyra procent tror att våldet kommer att minska framöver, men en majoritet av kvinnorna är emot hårdare straff. Kvinnor vill hellre se sociala insatser, det som i 20-30 år fullständigt har misslyckats.

Det är fortfarande en stor del av svenska folket som inte tagit in att kriminaliteten har ökat och att hittillsvarande ”snälla” åtgärder från myndigheterna har misslyckats.

När Sifo frågar vilka åtgärder som ska sättas in svarar 54 procent av kvinnorna att det viktigaste är att satsa sociala åtgärder, jämfört med 32 procent av männen. Skärpta straff för gängvåld är i stället den viktigaste åtgärden bland män, vilket prioriteras av 49 procent av männen respektive 34 procent av kvinnorna.

Inte ens om ökad polisförmåga finns det en majoritet i Sverige, enligt Sifo-mätning som publiceras i Expressen. Bara 48 procent av samtliga anser ökade polisresurser är viktigast för att minska gängvåldet, där de tillfrågade fått välj max tre åtgärder.

Har inte tagit intryck av ökat våld

Det kan noteras att det inte heller finns någon starkare opinion för att exempelvis utdöma hårdare straff mot dem som är under 18 år. Bara var tredje, 31 procent, anser att det är viktigt att unga inte kommer undan när de begår allvarliga våldsbrott, så som de gör idag.

I Danmark riskerar den 17-åring från Rinkeby som deltog i dubbelmordet norr om Köpenhamn förra sommaren att få 20 års fängelse. Det kan jämföras med den 16-åring som sköt ihjäl en person på pizzeria i Rinkeby dömdes till tre års ungdomsvård, som han nu i sommar rymde ifrån.

Men två av tre svenskar tycker inte några straffskärpningar är nödvändiga.

Alternativet som denna del av befolkningen stöder, hela 43 procent, är mer av sociala insatser. De väljare som röstar på S, MP, V, C och L anser sociala insatser viktigast. Prat och förmaningar utan skyldigheter. Det är den mjuka och snälla linje som fortfarande har starkt stöd.

Sverige splittrat

Svenska folket är därmed splittrat. Särskilt mellan män och kvinnor finns stora skillnader hur man ser på bekämpningen av våld.

TABELL:
TRE VIKTIGASTE ÅTGÄRDERNA – UTIFRÅN KÖN

Kvinnor
1) Tidigare sociala insatser (54 procent)
2) Ökade polisresurser (48 procent)
3) Hårdare straff för gängkriminella (34 procent) och ökad satsning på skolan (34 procent)

Män
1) Hårdare straff för gängkriminella (49 procent)
2) Ökade polisresurser (48 procent)
3) Hårdare straff för de under 18 (37 procent)

Sifo har genomfört undersökningen 11-13 augusti 2020 genom 1.000 webbintervjuer i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade panel.