Socialdemokratins position som största parti var hotad i opinionsmätningarna före coronapandemin. Snart kan det vara där igen. De tre största partierna kan komma att dominera scenen.

I augustimätningen från Ipsos bekräftas Socialdemokraternas tillbakagång som annonserats av andra mätinstitut.

Förr talade man om två block, ett borgerligt och ett socialistiskt. Nu är det snarare tre partier som tillsammans dominerar, medan småpartierna förlorar i inflytande i opinionen.

Jämvikt mellan regering och opposition

Visserligen behåller regeringsblocket – S, MP, C, L och V – majoriteten i Ipsos. Men bara med 176 mandat mot 173 för de tre oppositionspartierna – SD, M och KD. En orsak är att Liberalerna inte klarar fyraprocentsspärren och därför inte skulle få några mandat om Ipsos var valresultat.

Intressant är att det börjar utkristallisera sig ett landskap där tre stora partier dominerar, med tillsammans 250 av mandaten, medan småpartierna har 99 mandat.

Det skulle naturligtvis underlätta om det var färre kockar i ledningen av landets politiska institutioner.

Om de vänsterliberala partierna marginaliserades och inte längre kan ge Socialdemokraterna regeringsmakten, uppstår ett tydligt övertag för de två partier som är socialkonservativa respektive liberalkonservativa.

Kulturella och socioekonomiska skillnader

Mellan de två sistnämnda partierna finns stora kulturella och socioekonomiska skillnader. Sverigedemokraterna är ett uppstickarparti med tydligt inslag av antietablissemang, medan Moderaterna vill se sig som statsbärande parti med fina anor.

Sverigedemokraterna har många medel- och lågavlönade bland sina väljare, medan Moderaterna har tjänstemän och högavlönade.

Om Moderaterna uppfattas sig som väletablerade med prestige ser sig Sverigedemokraterna som mer folkliga och jordnära.

Här finns en uppenbar kulturkrock mellan de två partierna. Kanske är Kristdemokraterna det parti som inte bara kan få oppositionen över 50 procent för egen majoritet, utan också det som kan mäkla mellan de två stora partierna. Som kristna och med erfarenhet av att vara betraktade som aparta (något partiet ansågs vara fram till regeringsinträdet 1991) kanske de kan skapa en dynamik som ändå fungerar mellan de tre.

TABELL
Ipsos augusti 2020 (jmf juni)

S: 27 procent (-4 procent)
SD: 21 procent (+1 procent)
M: 20 procent (+3 procent)
V: 10 procent (+1 procent)
C: 7 procent (-0 procent)
KD: 6 procent (-1 procent)
MP: 4 procent (+1 procent)
L: 3 procent (-1 procent)

Ipsos har genomfört digitala intervjuer med 1.500 röstberättigade väljare i Sverige mellan 11-23 augusti.