Patent-och marknadsöverdomstolen har hävt beslaget av komikern Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger”.

Åklagarmyndigheten gick i juni in och beslagtog boklager av Aron Flams bok ”En svensk tiger”, som gör upp med Sveriges agerande under andra världskriget.

Anledningen är att Aron Flam åtalats för olovlig användning av den klassiska teckningen med en blågulrandig tigern. Den användes av svenska myndigheter under andra världskriget för att uppmana svenskarna till försiktighet. Men på Flams bokomslag syns tigern i en omarbetad version: tigern gör en Hitlerhälsning, bär hakkors och blinkar med ena ögat.

Nu häver domstolen beslagtagandet.

Domstolen konstaterar att beslag får ”endast beslutas om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, den s.k. proportionalitetsbedömningen”.

Domstolen skriver att åklagaren ”inte har bemött de invändningar som Aron Flam har gjort om att det påtalade bokomslaget är ett självständigt verk eller i vart fall faller under ett s.k. parodiundantag”. Och detta trots att det ankommer på åklagaren att presentera underlag för att beslaget är befogat. Det innefattar att åklagaren har att bemöta sådana invändningar som inte kan lämnas utan avseende, vilket enligt domstolen är fallet här.

Det var Beredskapsmuseet, som äger rättigheterna till Bertil Almquists originalteckning, anmälde komikern för upphovsrättsbrott och i juni beslagtog åklagarmyndigheten den tredje upplagan av boken på 2.282 exemplar.

Enligt Flam är bilden så pass omarbetad att den ska betraktas som ett eget verk. Han menar att syftet är satir.

”Staten ska inte beslagta samhällskritisk debattlitteratur och behandla satiriker som kriminella”, säger Aron Flams advokat Monique Wadsted till Svenska Dagbladet.