Sedan BLM-upploppen tog fart har den nedåtgående kurvan för dödstal i corona i USA brutits. Antalet döda per dag har fördubblats under juli månad.

KOMMENTAR. Enligt vänstermagasinet The Atlantic, som publicerar statistik från The COVID Tracking Project, har dödstalen rusat i USA under juli månad.

I början av juli hade 7-dagars snitt för rapporterade dödsfall i corona sjunkit till under 500 per dygn. I slutet på månaden hade dödstalen fördubblats till nära 1.000 döda per dygn i snitt. De enskilda dygnen i slutet av juli rapporterades uppemot 1.500 döda per dygn.

I Atlantic lägger man stor energi på att förklara fördröjningen i statistiken.

”Antalet smittade började öka 16 juni. En vecka senare började antalet inlagda på sjukhus öka. Två veckor senare – 21 dagar efter att antalet smittade började öka – startade delstater att rapportera fler dödsfall. Det är exakt det antal dagar som CDC (amerikanska Folkhälsomyndigheten) har uppskattat tiden från symptom till död.”

Magasinet slår fast: ”Covid-19 är mycket smittsam, gör en stor del av de personer som smittas svårt sjuka och dödar många fler än en vanlig säsongsinfluensa.”

Som det vänstermagasin man är, anger Atlantic endast som skäl till fler dödsfall att delstater börjat lätta på restriktionerna (”lockdown”). Man nämner inte alla de tusentals som brutit mot restriktioner genom att begå demonstrationer, upplopp och plundring i många amerikanska städer med ”black lives matter” som skäl.

I USA doldes den ökande smittspridningen i flera veckor av att sjukhusfallen och dödstalen sjönk i nordöstra delstaterna, medan de ökade i södern och i västra delstaterna. I väst, där BLM-demonstrationerna varit omfattande, ökade 7-dagarssnittet på dödsfall fyrfaldigt (!) från maj till juli, från 50 döda per dag i snitt till 200 döda per dag i mitten av juli.

Fler döda i Sverige

Källa: WHO/CDC, RCP

Vi ska dock komma ihåg att betydligt fler har dött i Sverige än i USA, i förhållande till befolkningsstorlek.

Medan Sverige har 564 dödsfall per miljon invåndare, ligger USA på 482 dödsfall per miljon per sista juli 2020.

Det betyder 17 procent fler döda i Sverige.

Än så länge. I Sverige fortsätter kurvan över dödstalen per dag att gå ned.

Medan de alltså har börjat öka igen i USA.

Källa: Covid Tracking Project, se här, här och här.