Den svenska allmänheten har inte fått hela bilden av coronakrisen eftersom svenska medier har misslyckats i sin roll att ställa regeringen och myndigheterna till ansvar, menar brittisk korrespondent.

Svenska journalister har inte samma yrkesetik som sina kollegor i Storbritannien. Det skriver Richard Orange, Sverigekorrespondent för brittiska The Telegraph, i en debattartikel i Aftonbladet.

Brittiska journalister känner inget ansvar för att hjälpa myndigheterna eller hålla läsarna lugna, något han menar är annorlunda i Sverige. Därför har svenska medier misslyckats i sin roll att ställa regeringen och myndigheterna till ansvar, menar han.

Han kände frustration när exempelvis Folkhälsomyndigheten skyllde de höga dödstalen på äldreomsorgen, och undgick kritik för att de hade skapat en strategi ”utan att kontrollera att äldreboenden kunde genomföra den”.