Med sitt 20 minuter långa sommartal återkom centerledaren till politiken efter en dramatisk förlossning av hennes andra barn. Nu har livet normaliserats och hon är tillbaka som partiledare. Men besked om åt vilket håll C tänker gå kom inte.

KOMMENTAR. Det var mot slutet av sommartalet som hon blev personlig och berättade med egna ord om den nästan tre månader förtidiga förlossningen. Men nu är allt i sin ordning och hon är beredd att återvända till politiken på heltid.

Hon hade dock få besked. En riktigt, riktigt mjuk start. Hon talade om coronapandemin på ett allmängiltigt sätt och sa inget som inte redan har sagts.

Höger eller vänster?

Någon antydan om Centerpartiets vägval inför nästa val fick vi inte, så här mitt i mandatperioden. I Expressen har Torbjörn Nilsson uppmanat till att lyssna noga på vad Lööf säger efter sin comeback. Vilket vägval gör hon?

”Stureplans-Annie, Thatcher-Annie, CUF-Annie, mediefavoriten som hade en bild av sig som stenhård härförare till höger har blivit den liberala vänsterns ledare. Hon är de progressiva väljarnas kandidat nu.”

Har hennes nya erfarenheter gjort henne mer vänster, undrar Nilsson. Gör hon bedömningen att ”vägen mot att bli en självständig liberal kraft bör gå just via en för stunden mer förtroendefull relation till det stora röda partiet”?

I så fall är den naturliga utvecklingen att C går in i regeringen.

Om däremot Lööf själv har planer på att lämna politiken, hon är den som suttit längst som partiledare efter Jimmie Åkesson, är det mer osäkert vart partiet tar vägen.

Inget vägval idag

Dagens sommartal gav inga svar på någon av dessa aspekter. Annat än att hon vill driva på i en riktning som är utmanande för Socialdemokraterna. Den konkreta åtgärd hon föreslog i talet handlade om sänkt arbetsgivaravgift för unga nu efter coronapandemin.

Åtgärden är inte ny, utan drevs faktiskt igenom under alliansregeringen. Men S-regeringen slopade sänkningen eftersom den av ekonomer inte bedömdes ge särskilt många nya jobb till unga. Och reformen är dyrt. 11,5 miljarder, enligt Lööfs egen beräkning.

Dessutom föreslog hon något som låter som ett nytt jobbskatteavdrag: en inkomstskattesänkning riktad till låg- och medelinkomsttagare för tio miljarder kronor.

Utspelen ligger i linje med taktiken bakom januariöverenskommelsen – att driva S-regeringen till att föra högerpolitik på det ekonomiska området.

Frågan är om hon gör det för att spräcka JÖKen, eller för att fördjupa samarbetet med S.