Under coronapandemin har svensk välfärden brustit som störst och värst mot äldre som tar del av äldreomsorgen. Först i juni infördes testning av nyinflyttade på boenden, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).

Den fullständiga utvärderingen av hur Sverige agerade mot det nya viruset kommer att dröja, men diskussionen om vad som gått fel har börjat.

Regionrådet i Västra Götalandsregionen, Håkan Lösnitz (SD), konstaterar i en debattartikel att brittiska analysföretaget Capital Economics skriver att Sverige, när det gäller ekonomiska effekter av pandemin, är ”bäst bland ett dåligt gäng i Europa”.

Detta ska kompletteras med statistiken som visar att Sverige samtidigt har ett av de högsta dödstalen i förhållande till folkmängd – 55,95 döda per 100.000 invånare när artikeln författades.

Cynisk hållning

– Detta betyder rent krasst att vi offrat människoliv för att kunna rädda ekonomin. Det är en cynisk hållning av den socialdemokratiskt ledda regeringen, skriver Lösnitz i Altinget.

Där det brustit störst och värst är inom äldreomsorgen.

– När vi ser på statistiken från socialstyrelsens dödsorsaksregister så kan vi där läsa att nära 50 procent av alla avlidna har bott på så kallat särskilt boende (SÄBO) eller som vi normalt kallar det, äldreboende. Vi ser även att cirka 25 procent av alla avlidna har haft hemtjänst, vilket tillsammans gör att nära 75 procent har haft någon form av biståndsinsats från våra kommuner.

Testning av personal kom igång sent. Skyddsutrustning borde funnits tillgänglig för personalen. Och äldre fortsatte att flytta in i boenden, utan att tillämpa karantän eller testning.

– Så sent som den 11 juni kom nya direktiv om hur vi skulle börja testa nyinflyttade. De som flyttade in på ett boende skulle testas innan de flyttade in, hållas i karantän samt testas en gång till tre dagar efter inflyttning. Utöver detta skulle smittspårning utföras vid konstaterade fall av covid-19 på ett boende.

Lösnitz menar att detta det är ett bra direktiv, men att det kom på tok för sent.

– De som byggt upp vårt fantastiska samhälle är värda all den hjälp och stöd de kan få. De ska inte användas som brickor i ett cyniskt ekonomiskt experiment av regeringen.