Allt färre, nu bara åtta procent, vill ta emot fler asylsökande. 63 procent vill ta emot färre asylsökande än 2019, en signifikant ökning från i fjol.

Det är resultatet av en opinionsmätning som Novus har gjort för SVT. En mycket stor majoritet, 63 procent, svarar att de vill att Sverige tar emot färre asylsökande än 2019. En ökning från 56 procent i förra mätningen för två år sedan.   

Av motsatt åsikt, de som svarar att de vill ha fler, har minskat till 8 procent i år, jämfört med 12 procent för två år sedan. 

En knapp femtedel, 19 procent, svarar “lika många som idag”.  

– Det är signifikanta förändringar i opinionen, både ökningen för dem som vill ha färre och minskningen för dem som vill ha fler, säger Novus’ vd Torbjörn Sjöström. 

Volymmålt

När det gäller hur många Sverige ska ta emot anser 16 procent att det ska vara noll (0) asylsökande per år, medan 11 procent tycker att det inte ska vara någon gräns alls. Den största gruppen, 28 procent, menar att ett tak på 10.000 om året vore att föredra.