En av Sveriges absolut största tillgångar har varit att vi har kunnat lita på varandra i samhället, även personer vi inte känner. Den tilliten rasar nu.

Tillitsbarometern, som genomförts av Ersta Sköndal Bräcke högskola genomför i samarbete med Länsförsäkringsbolagens forskningsfond, visar på oroande trender.

”Över tid ser vi också förändringar, speciellt vad gäller den upplevda tryggheten på kvällen och vad vi kallar ”lokalsamhälletilliten”, det vill säga den tillit man har till människor där man bor. När vi jämför data från 2009 med 2017 ser vi en försämring i 30 av 33 kommuner gällande upplevd trygghet, och en liknande tendens vad gäller lokalsamhälletilliten”, skriver historikern Lars Trägårdh i Svenska Dagbladet.

Han konstaterar att det före coronakrisen fanns fokus på en rad förnedringsbrott mot barn utförda av andra ungdomar. Den här typen av brott mot unga är något som rimligtvis kan leda till att föräldrar börjar varna sina barn på ett nytt sätt.

Detta kan innebära att människor slutar lita på okända och ett samhälle med lägre tillit skapas. En del undersökningar pekar redan nu på en sårbarhet gällande unga i dag jämfört med förr.

”När vi i Tillitsbarometern studerar sambanden i detalj ser vi en koppling mellan tillit och trygghet. Vår oro – eller låt oss kalla det vår tes – är att lägre trygghet kopplad till samhällets oförmåga att leva upp till sin del av samhällskontraktet i första hand leder till lägre lokalsamhälletillit. Något vi redan ser – och som på sikt även kan leda till lägre generell tillit och minskat förtroende för stat och myndigheter”, fortsätter Trädgårdh.

Han varnar för att hårdare tag signalerar att vi inte kan lita på okända. Men samtidigt konstaterar han att det redan kan ha gått för långt med våldet i samhället, att vad vi än gör kommer tilliten att rasa.

”Tyvärr är det så att vi redan nu av flera olika skäl kan vara på väg bort från ett samhälle baserat på tillit och frihet till ett samhälle som bygger på kontroll och övervakning. Via lagstiftning ämnad att skydda oss från allehanda faror, från terrorister till virus, öppnar vi dörrarna för allt fler appar, kameror och mikrofoner – snart ända in i våra sovrum.”

Lars Trädgårdh går inte in på vad det är som gör att vi har närmast daglig skottlossning, bomber och bilbränder vi aldrig hade för 10-20 år sedan. Han tar inte heller upp varför våldtäkter, förnedringsrån av ungdomar och angrepp på 80-åringar blivit så mycket vanligare.

Men det kan vi ju var och en fundera på.