Stefan Löfven (S) skickar nu ännu fler miljarder svenska skattekronor till EU-länder där man pensionerar sig vid 50-55 års åldern. Svenskar ska däremot arbeta till 75 år och betala högre skatter än andra. Allt för att skattemedlen skickas till dem som inte sköter sig. Varför?

Jag hoppades att den byråkratiska nomenklaturan i Bryssel skulle sansa sig när britterna förklarade att EU-projektet gått över styr och i folkomröstning beslutade lämna det sjunkande skeppet.

Men nej, Frankrike driver på ännu hårdare om att norra Europa ska förslavas och betala södra Europas slösaktighet, medan äldre svenskar får ligger och dör i coronapandemin pga eftersatt välfärd.

Den Europeiska union som svenska folket sa ja till 1994 var något helt annat än vad det blivit. Då handlade det om en frihandelszon och vissa avgränsade samarbeten, som polissamarbete. I folkomröstningen var Vänsterpartiet och Miljöpartiet emot medlemskapet eftersom det ansågs vara ett ”högerprojekt” som handlade om näringslivets handel.

Jösses vad längesedan det känns!

Nu har EU inverterat – det är ett alltigenom politiskt projekt som tagit ambitionen om frihandel som gisslan för en planekonomisk ekonomi.

Och i en politisk union kan de stora länderna slakta de små. Det har varit Frankrikes plan hela tiden. Det första stora avsteget från frihandelszon – det vill säga underlätta handel mellan länderna – var när det gigantiska jordbruksstödet infördes. Frankrike ville att övriga Europa skulle betala för deras ineffektiva jordbruk. Och Tyskland sa ja, eftersom man ville komma in i den europeiska värmen efter andra världskriget.

Nu har jordbruksstödet blivit sinnebilden för allt fler planekonomiska fonder, varav det senaste är ”coronafonden” på nära 8000 miljarder kronor och som inte går till länder som drabbats värst i form av dödstal, utan till de euroländer som har slösat och före pandemin misskött sin ekonomi mest.

Mark Brolin påpekar i debattartikel i Expressen: ”En svensk medlemsavgift som startade på 11 miljarder, vid EU-inträdet år 1995, har precis ökats till 45 miljarder. Droppvis har också alltmer väljarmakt, varje år, transfererats till en icke-folkvald kommission i fjärran land.” Den nya krisfonden ”handlar ytterst om att ge ännu mer konstgjord andning åt Sydeuropas sedan länge regelvidrigt överbelånade medlemsländer”. 

EU har blivit ett kedjebrev skapat av ansvarslösa politiker som skjuter allt större statsskulder framför sig genom nya lån. Nu räcker inte deras egna garantier, inte ens euroländernas garantier, nej, nu tecknar man också in de skötsamma ländernas ekonomier (genom att lögnaktigt kalla det coronafond istället för euroräddningsfond). Europrojektet är ”en tickande bomb”, menar Brolin och det är inte svårt att hålla med.

Från vänsterliberalt håll accepterar man att svenska skattebetalare får allt sämre välfärd och allt större otrygghet bara därför att man vill ställa sig in hos och lisma inför de stora ländernas politiker.

De ryggradslösa svikarna av svenska skattebetalare anser att man inte har något val. Sverige ”måste” gå med på detta. Och låter som en slav. Just det vi alla håller på att bli.

En vänsterliberal tidning, Eskilstuna-Kuriren, frågar sig uppstudsigt: ”Anser de svenska kritikerna att Sverige borde ha sänkt hela EU:s sjuårsbudget och återstartpaket?”

Svar: ja!

Sverige borde ha lagt in sitt veto. Och förklarat att man är villig att rösta för budget och krispaket – men bara om de andra länderna först inför samma hårda villkor som svenska folket lever under. Samma höga skatter! Samma höga pensionsålder! Samma höga sysselsättningsgrad!

När de gjort det, då kan vi snacka om vilka budgetprojekt och stödinsatser som behöver gå genom EU i Bryssel och hur många av de tusentals byråkraterna som behöver avlönas med skyhöga skatterabatterade löner.

Alla vinner på ett Europasamarbete som respekterar medlemsländerna. Dagens EU gör inte det. Man stampar ut allt man kan ur små, skötsamma länder.

Genom att lägga in veto skulle Sverige sätta strålkastarljuset på det frågan gäller: är EU ett samarbete mellan fria stater som alla ska ta ansvar för sitt eget fögderi? Eller ska de skötsamma länderna vara mjölkossor och straffas så att de ansvarslösa kan belönas – logiken som rådde i Sovjetunionen?

Här krävs ett svar. Nuvarande utveckling innebär att den svenska modellen och den svenska välfärden krossas. Pengarna ska skickas söderut. På ytan av solidariska jämlikhetsmotiv, men i verkligheten därför att de inte arbetar lika hårt men lever över sina tillgångar. Allt medan svenskar ska slava vidare med längre arbetsdagar, sämre pension och högre skatter.

Frågan är när svenska folket ska vakna. Hur långt är man beredd att offra ALLT det tidigare generationer byggt upp – och ge det till södra Europa?