Nu kan inte heller själva rättsstaten i Sverige skydda sig själv från inbrott. Natten till torsdagen tog sig okända in hos Rättsmedicin i Solna där mördade obduceras.

KOMMENTAR. Rättsmedicin utför obduktioner av döda, ofta mördade personer. Där finns ett bårhus. Att bryta sig in där kan ha till syfte att försvåra mordutredningar genom att förstöra bevis. Exempelvis bevis i något fall av alla de skjutningar på svenska gator, där det numera tillhör vanligheten att de slutar med dödlig utgång.

– Det är fall som kan ha orsakats av yttre påverkan, som mord, självmord eller olyckor. Det är polisen som begär obduktionerna av oss, säger Rättsmedicinalverkets informationschef Johan Rahm.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har Rättsmedicinalverket ökat säkerheten med bland annat nya övervakningskameror. Men inbrottet visar att den svenska rättsstaten inte längre ens kan skydda sig själv mot attacker från kriminella.

Rättsmedicin och polis är förtegna om inbrottet. Men det är viktigt att allmänheten får veta vad det troliga syftet var med intrånget. Är det så att gängkriminella nu förstör bevis som finns i statens besittning? Har rättsstaten fullständigt tappat kontrollen till kriminella?