Det nordiska samarbetet har fallit samman som en följd av olika strategier kring coronapandemin. Danmark, Norge och Finland är förskräckta över den fem till tio gånger högre dödligheten i Sverige.

Det har svängt kraftigt, från att vi haft passfrihet mellan länderna sedan 1954 och fram till nu, då grannländerna har placerat soldater vid gränserna för att hindra svenskar från att komma in i Norge, Danmark och Finland.

– Jag är orolig, det här måste vi ta tag i nu, säger utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S) som också är minister för nordiska frågor till TT.

– Vi har tagit den stabila plattform vi har i Norden för givet, och sedan plötsligt står det militärer vid gränsen. Det är oerhört dramatiskt. Vi har jobbat för att gränserna inte ska kännas i vardagen och nu är det så tydliga gränser att man blir väldigt bekymrad, säger Anna Hallberg.

Hon tror till och med att det kan leda till motsättningar mellan ländernas befolkningar.

– Det är otroligt olyckligt. Det sätter sår och spår framöver och där har vi regeringar ett jätteansvar, säger hon.

Coronapandemin splittrar

Per 12 juli. Källa: RealClearPolitics/WHO.

Det är viruset och hur länderna hanterat det som orsakat detta sammanbrott i nordiskt samarbete.

Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod (S) har sagt att orsaken till att det nordiska samarbetet tillfälligt begravts under pandemin är att Sverige skiljer sig från de andra länderna.

Han beklagar att samarbetet har försämrats, men hoppas att det snart kan återgå till ”det normala”.

Grunden för sammanbrottet i samarbetet är de skrämmande dödstalen i Sverige – som är världens femte högsta.

Sverige har fram till 12 juli en dödlighet på 542 dödsfall per miljon invånare. Det ska jämföras med Danmark som ligger på 105 dödsfall per miljon invånare, Finland på 60 och Norge på 47 dödsfall per miljon invånare.

Vi vet ännu inte varför Sverige så totalt misslyckats med målet att skydda riskgruppen äldre på äldreboenden. Förmodligen har det inte med epidemiologiska strategin att göra, utan med en skrämmande undermålig sjukvård för äldre i Sverige.

Skulle det vara så, finns inga risker för grannländerna.

Det är istället svenska skattebetalare som har att fråga sig vart skattepengarna går, om de inte används för välfärd för sjuka och gamla.