Trots att en känd våldsam man trängde sig in i en bostad med dödshot, döms den boende till 18 månaders fängelse därför att han utövade självförsvar i sitt eget hem.

Under måndagen meddelade Högsta Domstolen att de inte kommer att ta upp ett omdiskuterad hovrättsdom kring nödvärnsrätten, det vill säga rätten till självförsvar. Därmed fastställs hovrättens kontroversiella dom.

Det var för två år sedan som en gårdsägare i Boda mötte sin inneboende när denne blivit misshandlad av en tredje man. Den våldsamme mannen kom snart efter in på gården. Gårdsägaren tog fram älgstudsaren och försökte avhysa mannen i hallen. Inkräktaren grep tag i mynningen på älgstudsaren och ett skott brann av. Inkräktaren avled strax därefter.

Enligt svenska domstolar skulle gårdsägaren inte tagit fram sitt vapen utan ringt polisen och flyende sprungit ifrån sin bostad, detta trots att andra utsatta fanns i hans bostad.

Detta är absurt.

Domstolarnas uttolkningar och rättspraxis kring den lagstadgade nödvärnsrätten är synnerligen återhållen och den som utsätts för våld i sin bostad är i princip rättslös.

Lägg till det att polisen inte finns tillgänglig på många timmar eftersom S-regeringen inte förstärkt polisen på 10 år, trots att det nu finns mer än 1,3 miljoner fler personer i landet genom invandring.

Om polisen funnits inom någon minuts avstånd överallt i landet, då hade nödvärnsrätten kunnat vara återhållen. Då skulle staten ta ansvar för sin roll som ordningsmakt med våldsmonopol. Men nu är det inte så. Sverige är i stor utsträckning laglöst land.

När polisen inte går att räkna med i akut läge, måste hederliga människor kunna försvara sig. Särskilt i sitt hem där familjemedlemmar också kan finnas.

En enkel och konkret lagändring vore att ge en omfattande rätt att avvärja inkräktare som tar sig in i bostaden. Om någon gör det, ska inga motmedel för att stoppa intrånget vara olagliga.

Det är pinsamt att se hur domstolarna resonerar om hur den som är under svår stress och hotad till livet inom några sekunder, ska göra avvägningar som domstolen själv tar veckor att analysera i lugna miljöer.

Därför måste lagstiftningen undanröja alla tveksamheter om att den utsatte får använda mer våld än nöden kräver. Är det fastlagt att den boende utsatts för angrepp i sitt eget hem, ska inte domstolarna tillåtas relativisera frågor om rädsla, lämplighet eller om den boende borde flytt och lämnat sina närstående i inkräktarens våld.

Utanför den egna bostaden finns däremot uppenbara skäl att tydligt avgränsa vad nödvärn tillåter. Det är ju ofta så att angriparen använder självförsvar som falskt motiv för en våldshandling. Nödvärn får inte bli redskap för våldsverkare.

Men i det egna hemmet är det betydligt enklare att i brottsutredning och domstol avgöra vem som är vad. I flera länder är det också normen att alla medborgare har mycket långtgående rätt att skydda sin familj och sitt hem från inkräktare. Amerikanska ”Stand your ground” och ”Castle doctrine” är lagar som ger den som angrips rätt att försvara sig genom att använda potentiellt dödligt våld.

Eftersom det även med en mer konservativ regering kommer att ta lång tid att återupprätta en poliskår som har förmåga att skapa trygghet i hela landet, och som just nu tvärtom är utsatt för nedbrytande vänsterkampanjer om avveckling, måste lagstiftningen rättas till på denna punkt.

Att skydda sig i sitt eget hem är en självklar rättighet i en civilisation värd namnet.

*

Se mer: SvD i Lagen bör stödja den som fredar sitt liv, Kvartal i Rätt om nödvärn, Blekinge Läns Tidning i Reformera nödvärnsrätten, Aftonbladet i SD-politikern vill utöka rätten att döda i självförsvar (2019), Helsingborgs Dagblad i Nödvärnsrätt i fokus (2015).