Allt tal om att Miljöpartiet inte längre skulle få bestämma över regeringens migrationspolitik har varit ett spel för gallerierna. Stefan Löfven backar och låter Miljöpartiet fortsätta diktera regeringens politik.

Senaste veckan har det skapats stora rubriker om att Socialdemokraterna ville göra upp med Moderaterna om stramare regelverk i Migrationskommittén som ska lämna slutrapport i augusti. Miljöpartiet gick då ut i alla tänkbara medier och hotade med att avgå ur regeringen.

Nu visar det sig att allt varit ett spel för att få lite medieuppmärksamhet.

Statsminister Stefan Löfven (S) avvisar idag idén om att inrätta ett volymmål över antalet asylsökande till Sverige.

– Vi ska inte ha ett fixt antal människor som innebär att man inte kan stå upp för asylrätten, säger han till Sydsvenskan

Just detta har varit Moderaternas krav. De vill post-Reinfeldt att Sverige minskar antalet asylsökande och inte tar emot fler än vad våra grannländer gör. Ett volymmål borde därför enligt M sättas till 4.800 personer.

Sverigedemokraterna är för en volym på noll, och att målet ska vara ett återvandringsnetto. Danmark har på några år vänt från nettoinvandring på 16.000 till återvandringsnetto på 700 personer år 2019.

Okontrollerbart, luddigt och rörligt mål

Stefan Löfven avvisar ett klart och tydligt volymmål, utan vill ha ett ”rörligt procentuellt mål” relaterat till EU. Han spekulerar i att Sverige borde ta emot 2–3 procent av de asylsökande som kommer till EU ett visst år.

– Det måste vara hållbart i meningen att Sverige inte kan ta en oproportionerligt stor del. Vi ska göra vad som ligger på oss. Och andra länder i EU ska göra vad som ligger på dem, säger Stefan Lövfen.

Men så har han ju alltid sagt. Också när han mer oförblommerat var för fri invandring och 2015 indignerat sa ”Mitt Europa bygger inte murar, vi hjälps åt.” Då betydde det 160.000 asylansökande. Nu säger han i princip samma sak, dvs Sverige ska ta emot en andel av asylsökande från Europa.

Det rörliga målet kan betyda ny flyktingvåg, om den når Europa.

Ologiskt: antingen volym eller ingen volym

Löfven säger 2-3 procent av Europas flyktingar. Men det är ju också en volym, även om vi inte vet hur stor den kommer att vara. Hur det rörliga målet går ihop med att Löfven anser att volymmål står i strid med asylrätten, framgår inte.

Summan av allt spektakel är att Miljöpartiet av allt att döma fortsätter styra Sveriges migrationspolitik. Socialdemokraterna viker ner sig.