Stefan Löfven (S) har utsett ordförande i coronakommissionen. Det börjar inte bra. Hans vänsterextrema bakgrund och underkännande av svenska folkets uttryck i riksdagsval innebär att hans opartiskhet kan ifrågasättas.

Att advokaten Anne Ramberg jublade i sociala medier över valet av Mats Melin till coronakommissionens högsta höns var illavarslande nog. Hon benämner dem som vill begränsa invandringen som ”brunråttor”.

Ledarsidorna.se kartlägger Melins bakgrund i vänsterextrema och antidemokratiska organisationer.

”Vad som inte framgått är Melins politiska bakgrund. Som aktiv i studentkårspartiet Argus vid Uppsala Universitet. Argus grundades av uteslutna medlemmar från föreningen Clarté, bägge partierna på den aktivistiska vänsterkanten där Clarté kom att utvecklas i en mer sovjetkommunistisk riktning.”

Bo Gustafsson, som rekryterade Mats Melin till Argus, tillhörde dåvarande Sveriges kommunstiska parti, SKP, och dess Kinavänliga vänsterfalang. Man hyllade Mao som begick folkmord.

”Mats Melins karriär som jurist inleddes och har sin bas i den radikala miljö som uppstod efter 68-rörelsen. Starkt influerad av marxism-leninismen och som han i viss mån själv vitsordar i olika sammanhang”, skriver Ledarsidorna.

Avskyr Sverigedemokraterna

Mats Melin tillhör därmed de vänsterkretsar som driver på hatet mot Sverigedemokraterna. Trots den höga juridiska ställningen som JO och domare tvekar han inte att spy ut ogrundat hat mot riksdagens nyaste parti när han 2018 intervjuas i tidningen Advokaten.

– Sverigedemokraterna har en populistisk och nationalistisk samhällssyn som liknar den som har lett till utvecklingen i Ungern och Polen. Populisters credo är: ”Vi är folkets språkrör och inga domare ska sätta sig över folkets vilja.” Det är skrämmande!

Ja, det är skrämmande att en fd hög jurist kan vara så okunnig och så propagandadriven. Inte ett ord av det han yttrar har med verkligheten att göra. Det är partipolitisk retorik och taktik som styr hans formuleringar.

Men om vi utgår från att Mats Melin tror på det han säger. Hur vill han stoppa det skrämmande folket från att göra ”fel” partival? Vill han likt det Kina gör i Hongkong, införa livstids fängelse för omstörtande verksamhet för aktiva Sverigedemokrater? Och ska de 1,1 miljoner väljare som röstade på Sverigedemokraterna omyndigförklaras, sättas i omskolningsläger, så som sker i Kina med dem som inte lyder styrande kommunistparti?

En fråga som verkligen borde ställas till Mats Melin är: respekterar du utfallet i riksdagsvalet 2018?

Det är så ooootroligt typiskt att de som själva bär på demokratiförakt, är de som säger sig vara de enda sanna uttolkarna av demokrati. Det är skrattretande!

Coronakommissionen måste ses på med stor misstänksamhet

Detta talar för att Mats Melin kommer att göra ett beställningsjobb åt Stefan Löfven och de vänsterliberala etablissemangen. Vi får vara beredda på att kommissionen kommer att dölja bristerna och släta över det som inte går att dölja.

Det är också lätt att se hur kommissionen kan komma att förklara coronakrisen med brist på jämlikhet, för lite socialism och för lågt skattetryck.

Detta innebär att alla andra utvärderingar av coronakrisen blir så mycket viktigare.