En kantring i energipolitiken kan skönjas. M och L ansluter sig till SD i kärnkraftsfrågan genom dagens utspel. Om också KD räknas in, finns goda möjligheter att tillsammans med SD lägga om politiken och göra de ”gröna” partierna MP och C maktlösa.

Nu vill Ulf Kristersson (M) och Nyamko Sabuni (L) ändra lagen så att fler kärnkraftverk kan byggas. ”Kärnkraftsindustrin är inne i ett spännande skede. Just nu sker en intressant utveckling från få stora till många små reaktorer”, skriver partiledarna i gemensam debattartikel som Expressen rapporterar om.

Rädda Sveriges elförsörjning

Sverige behöver stora investeringar i elnätet och den lokala elproduktionen måste säkras. ”Att stänga reaktorer i förtid är ett misstag som kommer att stå Sverige dyrt”, skriver de.

Problemet är att det var deras egna partier som införde den lagstiftning som nu gäller.

– Efter att under mer än ett halvt decennier röstat nej till förslaget är det glädjande att M och L nu ansluter sig till ytterligare ett förslag från SD, säger riksdagsman Mattias Bäckström Johansson (SD) i en kommentar.

Moderaterna och Liberalerna, och förmodligen Kristdemokraterna, ställer nu upp på den linje Sverigedemokraterna länge haft, om att ta bort det nuvarande förbudet mot att driva fler än 10 rektorer i Sverige och tillåta nya reaktorer på andra platser än de nu befintliga kärnkraftverken.

”Klimatkrisen och utmaningarna i den svenska energiproduktionen kan och måste mötas med ny teknik”, skriver Kristersson och Sabuni.

Maktpolitiskt intressant

Debattartikeln med M och L är intressant också maktpolitiskt. Idag har M, L, KD och SD hela 174 mandat i riksdagen. Ett mandat ifrån majoritet. Efter valet 2022 kan sådan majoritet uppnås. Det skulle betyda att de båda så kallat gröna partierna MP och C inte längre är vågmästare.

Svensk politik har i årtionden blockerats från att föra en verklighetsanpassad politik på flera områden, eftersom Miljöpartiet blockerat röda sidan och Centerpartiet blockerat blå sidan. Det har varit till stor skada för landet. Istället för att bedriva effektiv miljö-, energi-, trafik- och klimatpolitik ägnar sig dessa båda partier åt tramsig symbolfrågor.

Det är alltså av största vikt för Sverige att en majoritet utan något av dessa båda partier kan bildas i riksdagen.

Först när det uppnåtts, kan till slut en saklig, effektiv och pragmatisk politik på dessa områden bedrivas. Då kan vi äntligen bli av med jippon som subventionerade elcyklar, plastpåseskatt, kärnkraftsförbud, bilfientliga trafikbeslut och andra dumheter.

Det vore bra för miljön och svenska folket.