Tidigare stängdes ”Vetenskapsskolan” i Göteborg sedan IS-krigare funnits som anställd personal. Nu avslöjas att Römosseskolan i samma kommun bedriver undervisning enligt islam och inte enligt svensk lag.

I en rapport som Skolinspektion gjort framkommer att Römosseskolan, som ligger i Gårdsten i Göteborg, haft könsseparerade lektioner sedan den startades – för 22 år sedan. Först efter en lagändring gav myndigheten, förra året, skolan kritik för könsuppdelningen – vilken i våras ännu inte åtgärdats.

Tidigare har SVT avslöjat att Römosseskolan med islamisk profil fått kritik av Skolinspektionen, bland annat för att bön inte upplevs som frivillig.

Skolan kritiserades på nytt och har nu fram till augusti att åtgärda bristerna, vilket man enligt Skolinspektionen lovat göra.

– Skulle vi se att dom inte har gjort någonting för att komma tillrätta med den här bristen, då får vi fundera på vilka andra påtryckningsmedel som Skolinspektionen behöver ha för att skolan ska följa de bestämmelser som finns, säger Frida Eek, jurist vid Skolinspektionen, till SVT.

Skolan har undvikit att kommentera kritiken i medier.

Men kommunpolitikerna i Göteborg är ense. Uppdelningen av flickor och pojkar på lektioner i olika ämnen på Römosseskolan är oacceptabel och odemokratisk. De partier som är representerade i fullmäktige har nu skrivit under ett yrkande till Skolinspektionen som skickades den 12 juni. Där begär de att Römosseskolan ska stängas ner.