Reaktor 3 och 4 i kärnkraftverket Ringhals har goda förutsättningar att köras längre än ursprungligen planerat, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten. Om den politiska viljan finns.

I den granskning som genomförts av Strålsäkerhetsmyndigheten ingår bedömningar av komponenter i reaktorerna som inte går att byta ut, som till exempel delar av reaktortanken. Denna helhetsbedömning visar att det finns goda förutsättningar att driva reaktorerna lång tid framöver.

De två reaktorer utanför Varberg på västkusten startades i början av 1980-talet var den politiska överenskommelsen att de skulle producera el i 40 år.

– Ringhals har visat att livslängden kommer att vara minst 60 år hos de komponenter som ursprungligen analyserats för 40 års drift, säger Fredrik Forsberg, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten till TT/G-P.

Det är huvudägaren Vattenfall som beslutar utifrån de villkor som politiken ställer upp i form av lagar och skatter.

– Kärnkraftsägarna har valt att driva sina verk vidare då man lyckats genomföra stora investeringsprogram för att höja både säkerhet och den tekniska statusen, säger Björn Linde, vd för Ringhals och Forsmark.

Samtidigt är flera andra reaktorer avvecklade eller under avveckling. Ringhals reaktor 2 stängdes 2019 efter nästan 45 års drift. Reaktor 1 ska enligt planen stängas i slutet av detta år. Lönsamheten var för svag på grund av de skatter som politiken lagt på just kärnkraft.

– Ringhals 1 är nu i gång igen och kör för full fart, tills vi stänger den permanent vid årsskiftet, säger Linde. Detta eftersom att statliga Svenska kraftnät, som ansvarar för stabiliteten i elförsörjningen, fick rycka in och betala för att Ringhals 1 skulle köra under sommaren, vilket Vattenfall inte hade tänkt göra.

Men avvecklingen av Ringhals 1 och 2 ligger fast sedan riksdagen röstat om saken. Omröstningen blev en rysare: S, MP, C och V vann med en enda röst, 174 mot 173. M, SD, KD och L röstade för att reaktorerna skulle fortsätta drivas med tanke på bristerna i elförsörjningen i södra Sverige.