Allt fler storföretag vill inta en image av att vara ”progressiva”. Man medverkar med sin makt över annonspengar till att göra åsiktskorridoren ännu smalare.

Många storföretag deltar i annonsbojkott mot Facebook i syfte att tvinga plattformen att rensa ut ”fel” åsikter, exempelvis sådana som ifrågasätter klimathysterin liksom sådant som vänstern anser är ”hat”.

Och storföretagen viker ner sig, ett efter ett. Kapitalismen underkastar sig vänsterextrema rörelser.

”Kapitalismens progressiva vändning, som på engelska kallas ’woke capitalism’, innebär i praktiken att vi går mot en genomträngande politisering av vår vardag som inte är förenlig med åsiktspluralism och fritt tänkande”, skriver Håkan Boström i Göteborgs-Posten.

Därmed hotas västerländska grundvärden som yttrandefrihet och tolerans för avvikande åsikter.

”I förlängningen undermineras själva demokratin. Ett samhälle med ekonomisk frihet, men utan politisk frihet eller tankefrihet, är inte värt att kallas ett fritt samhälle”, konstaterar Boström. 

Storföretagens image har stort värde och bolagen hoppas att denna billiga opportunism till förmån för vänsteraktivism ska skydda dem. Men det är som Lenin föraktfullt sa: ”Kapitalisterna säljer repen vi kan hänga dem med”.

Om storföretagen medverkar till att vänsterextremister kan strypa yttrandefriheten, kommer ingen opinion att kunna komma till företagens hjälp när vänstern vänder sig mot företagen och kräver att aktieägarna lämnar makten över bolagen till dem.

Och vi som inte vill likrikta den offentliga samhällsdebatten borde också höja rösterna och klargöra att vi också kan bojkotta företag – de som springer vänsterns ärenden.