Under första halvåret 2020 har 44.597 uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket. På årsbasis blir det 90.000, vilket blir 13:e högsta talen i Sveriges historia. Detta trots coronapandemin försvårat resande.

Migrationsminister Morgan Johansson försöker beskriva en trend av minskad asylmottagning, men väljer då att glömma bort den mycket större gruppen anhöriginvandrare.

Totalt har Migrationsverket beviljat 44.597 uppehållstillstånd under coronavåren, varav endast 5.006 var asylärenden. Men 25.374 var anhöriga (källa).

Anhöriga står alltså för 57 procent av alla beviljade uppehållstillstånd under januari-juni 2020.

Med denna takt skulle invandringen år 2020 bli 90.000 uppehållstillstånd, vilket är det högsta antalet någonsin i landets historia fram till 2008 (källa).

Det kan jämföras med Norge som 2019 beviljade 4.340 personer asyl enligt norska Statistisk sentralbyrå. Anhöriginvandringen har samtidigt utgjort en betydligt mindre andel av totala invandringen till landet, en tredjedel i Norge mot i Sverige nära två tredjedelar senaste halvåret.