Allt fler vistas i Sverige utan uppehållstillstånd. Migrationsdomstolarna har under vårens coronakris mer än halverat takten i att avgöra asylansökningar. Tusentals får boende och uppehälle i landet, trots att de inte fått asyl beviljad. Det finns asylfall från Migrationsverket ända sedan 2015 som inte är avgjorda.

Migrationsdomstolarna låg redan före coronakrisen efter i behandlingen av asylärenden. Ärendemängden har varit så stor att fall från flyktingvågen 2015 fortfarande inte är avgjorda.

Halverat antal asylavgöranden

Nu kommer än färre avgöranden att beslutas eftersom antalet förhandlingarna i Migrationsdomstolarna minskat med 57 procent det första halvåret i år, jämfört med snittet för samma period under de senaste tre åren, visar uppgifter som SVT Nyheter tagit fram.

– Vi har också en effekt av coronan. Vi har tvingats ställa in fler förhandlingar än vi har gjort tidigare, säger Johan Sjöö, lagman på Migrationsdomstolen i Malmö.

Samma bild ger de andra fyra Migrationsdomstolarna. I Göteborg har asylförhandlingarna minskat med 22 procent, i Luleå med 57 procent och i Stockholm med 72 procent.

Det får stora konsekvenser för det svenska samhället som försörjer de asylsökande under processen, även de som sedan får avslag därför att de saknar skäl att vistas i landet.