Den förljugna och bedrägliga argumentationen från migrationsförespråkarna dör inte ut även när den avslöjats, eftersom den har starkt stöd i samhällets etablissemang. DN pumpar ut falska nyheter på ett sätt som säkert skulle gjort kommunisterna på Pravda i Moskva under Sovjetunionens dagar avundsjuka.

Den enorma invandringen på mer än 1,3 miljoner personer till Sverige på ett årtionde motiverades med att de som kom var högutbildade och en vinst för Sverige. Invandringen skulle också ”rädda” demografin med åldrande befolkning. Allt det har bevisats vara lögner. Invandringen kostar enorma belopp som kan räknas i tiotals miljarder kronor om året.

Demografiskt bedrägeri

Det finns inte en seriös studie som kan peka på någon nettovinst med en stor och omfattande invandring, särskilt inte från regioner med låg utbildning, klankultur och hög grad av våld och förtryck.

Det demografiska bedrägeriet är sedan länge avslöjat, eller som Ivar Arpi skriver i en kommentar på Twitter:

”På DN har tiden stått still. Hur många gånger har den här tesen – att invandring räddar befolkningspyramiden – motbevisats vid det här laget? Snarare än att rädda befolkningspyramiden är det ett pyramidspel – där det hela tiden krävs ny invandring.”

Vetenskapen är tydlig: migration hjälper inte

I Svenska Dagbladet (betalvägg) skrev docenten i demografi Martin Kolk för en tid sedan att invandring inte kan lösa demografiska problem:

”Demografer har sedan länge dokumenterat att ökad invandring inte kan balansera en åldersstruktur på sikt i ett land där medellivslängden ökar … Det är enbart en kortsiktig illusion när migration framstår som en demografisk lösning.”

Detta är ett välkänt faktum i demografisk forskning. Ett flertal kvalificerade demografer som arbetar vid landets universitet skulle kunna påpeka det orimliga i sådana analyser. Expertisen finns även hos utredningsgrupper på andra myndigheter och hos författarna till en rad statliga utredningar, påpekar Martin Kolk. Varför det ändå presenteras missvisande modeller kring åldersstruktur och migration som avviker från etablerad samhällsvetenskaplig forskning ”är svårt att förstå”, skriver han.

Mot den känslostyrda godhetens ideologi hjälper inga fakta

Maktpolitiskt går det att förklara. Faktum är att migrationsförespråkarna skiter högaktningsfullt i all vetenskap, forskning, fakta och även den västerländska upplysningen när det kommer till invandring. Man VILL ha stor invandring – även om man behöver ljuga, vilseleda och använda vidrig smutskastning mot dem man vet har rätt.

Ideologin om godheten, den svenska humanitära stormakten och inte minst behovet av att inbilla sig själv att man är god och snäll, övertrumfar all rationalitet och logik. Det handlar nämligen om känslor. Man känner sig befriande god – hög på sina höga tankar om sig själv – när man får vråla ut sin önskan om flera miljoner nya migranter till Sverige.

Svenska folket måste avgöra vägval

Det är upp till svenska folket att avgöra om man vill ha faktaresistenta politiker som känslomässigt trånar efter att få framställa sig som goda, även om priset är att Sverige raseras i grunden, eller om man väljer politiker som kan framstå som kalla, men som är rationella och ser till svenska folkets långsiktiga intresse av att bevara välfärd, välstånd, trygghet och frihet.

Valet 2022 kommer att stå mellan godhetsknarkande vanvett och kylig realism byggd på tradition och erfarenhet.