Omsorgsföretaget Attendo har i medier kritiserats för att man snabbt köpte in munskydd, som dock saknade CE-märkning, för att minska spridningen av covid-19 på bolagets äldreboende.

Eftersom det fanns global brist på munskydd i coronapandemins början hade Attendo att välja mellan att vänta på CE-märkta munskydd i flera veckor och därmed utsätta boende och personal för smittrisk, eller köpa munskydd som bryter mot lagen.

Attendo gjorde inte som andra, lät äldre utsättas för smittspridning för att upprätthålla lagen. Man köpte de munskydd som fanns även om de inte hade rätt kvalitetsmärkning.

– I ett krisläge där varje dag handlar om att rädda liv, var en snabb leverans viktigare än rätt förpackning, säger Attendos koncernchef Martin Tivéus till Dagens PS.

Hur kan ni använda olagliga munskydd?

– Vi på Attendo sätter alltid människoliv före en CE-märkning. Och inte minst eftersom det rörde sig om munskydd som vi visste kunde rädda liv, trots avsaknaden av korrekt märkning på förpackningen. Det var ett medvetet val även om det innebar att det inte följde regelverket, säger Tivéus.

Han betonar också att de icke-CE-märkta munskydden bara handlade om de första leveranserna, och står för sex procent av den totala volym munskydd som Attendo köpt in. Idag, efter den akuta inledningen, har alla munskydd som skickas ut till boenden från lagret CE-märkning.

Bristfälliga rekommendationer

På frågan vad han anser om myndigheternas rekommendationer för äldreomsorgen svarar han att de var och är otillräckliga.

– Vi varnade tidigt för symtomfria smittbärare inom äldreomsorgen, säger han.

Attendo märkte smittspridning trots temperaturtagning på all personal och besöksförbud flera veckor före myndigheternas beslut. Man uppmanade myndigheterna att förstärka riktlinjerna.

– När vi på egen hand ökade skyddsnivån med munskydd i alla vårdnära omsorgsinsatser, så har vi sett en markant minskning av antalet smittade på äldreboenden – i Stockholm med hela 96 procent sedan mitten av maj, säger Martin Tivéus.