En faktor för den stora bostadsbristen är den förda invandringspolitiken. Att blunda för det löser inga problem. Och att lyfta fakta är varken främlingsfientlig retorik eller rasism, skriver Roger Hedlund och Peter Wallmark i debattartikel.

Boinstitutets kommunikationschef Erik Normark beklagar sig i en debattartikel i Dala-Demokraten (8/7) över bemötandet och de tillmälen han fick när han försvarade Boinstitutets beslut om att utesluta Sverigedemokraterna från ett samtal om bostadspolitik. Samtliga andra riksdagspartier var inbjudna till Digitala Almedalen som eventet kallades. Det borde förpliktiga.

I stället får vi höra av Normark att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti som både deltagare och tittare måste skyddas ifrån. Annars finns risken att de skulle utsättas för kränkningar och rasistiskt uttalanden.  Normark själv använder sig av begrepp som ”nazistisk”, ”fascistisk”, ”främlingsfientlig”, ”Nazityskland” och ”Adolf Hitler” utan att ens reflektera, vilket visar att det snarare är Normarks totalitarism och åsiktsfascism förklätt i termer som värdegrund och moraliskt ansvar vi behöver skyddas ifrån om vi ska få en konstruktiv debatt.

Det kommer kanske som en total överraskning för Normark, men all politik handlar om att ställa olika gruppers behov mot varandra och sen fatta beslut om prioritering. Det gör alla partier. Det är inte exkluderande rasism. Likaså är den sedan decennier förda invandringspolitiken EN av faktorerna bakom den stora bostadsbrist vi ser idag i vårt land.

Att blunda för invandringspolitikens effekter löser inga problem, men det är varken främlingsfientlig retorik eller rasism och prata om det. Sverigedemokraterna har aldrig skyllt på bostadsbristen på invandrarna, utan kritiserar den förda invandrings- och integrationspolitiken. Det hade Normark fått veta om han hade varit intresserad av en öppen debatt, men det känns säkert skönare att vila vidare i sina fördomar än få dem ställda på ända.

Till sist vill vi ta tillfället i akt att faktiskt tala om vår bostadspolitik. Här följer några av våra åtgärdsförslag för att på sikt komma till rätta med bostadsbristen:

  • Ha en långsiktig och hållbar planering för byggandet.
  • Införa regelförenklingar inom byggprocessen som slopat hisskrav när flerfamiljsfastigheter utan hiss byggs på med mindre lägenheter passande för studenter och unga.
  • Avskaffa den kommunala fastighetsavgiften för studentbostäder och studentrum genom att klassificera dem som elevhem.
  • Höja bostadsbidraget och bostadstillägget för att stärka redan utsatta grupper på bostadsmarknaden som därmed ges tillgång till nyproducerade bostäder.
  • Införa avdragsgillt bosparande för unga kombinerat med ett startlån för köp av första bostad.
  • Avskaffa det senast införda amorteringskravet.
  • Öka konkurrensen mellan byggbolagen och genom att ge fler byggbolag finansiella möjligheter att anta byggprojekt.
  • Se över regler för bostadsköer så att de är neutrala till etnicitet och ursprung för att stärka redan utsatta grupper på bostadsmarknaden för att möjliggöra tillgång till nyproducerade bostäder.
  • Ge ett regionövergripande organ möjligheten att planera och stärka kommunerna i arbetet med en samordnad regional bostadsplanering.

Tack för ordet!

Roger Hedlund
riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (SD)

Peter Wallmark
gruppledare Stockholm (SD)