Trump har stort förtroende bland amerikaner när det gäller att agera mot BLM-kampanjen och de anarkistiska upploppen i dess spår. En ny mätning visar att Donald Trump också har övertag över Joe Biden i viktiga delstater inför presidentvalet i november.

KOMMENTAR. Det är en mätning utförd 1-3 juli för Democracy Institute/Daily Express som visar att Donald Trump stärker sin position i opinionen i takt med att ”black lives matter” (BLM) får stor uppmärksamhet för deras upplopp och vänsterextrema krav.

Visserligen är det helt jämt mellan de båda presidentkandidaterna på nationell nivå – 47 procent vardera. Men valet avgörs inte där utan i 50 delstatsval. Omräknat i elektorsröster från utslaget i delstaterna skulle Trump vinna valet i november med ett övertag på 309 mot 229 delegater, inte minst på grund av att Trump leder i ”swing states” med 48 procent mot 44 procent för Joe Biden, skriver Daily Express.

Enligt mätningen skulle Trump vinna över delstaterna Minnesota och New Hampshire, där Hillary Clinton vann 2016. Men han skulle tappa Wisconsin till Joe Biden. Det betyder att Trump skulle öka antalet delegater från 306 till 309.

Men man har också ställt andra mycket intressanta frågor i mätningen.

Folk vill att Trump går hårdare fram mot upploppen

På frågan ”har du förtroende för hur president Trump hanterar protester och upplopp?”, svarar 59 procent ja, medan endast 40 procent säger nej. Och på frågan om presidenten borde gå hårdare fram mot pågående protester och upplopp svarar 45 procent att presidenten inte är tuff nog, 27 procent att han är för tuff (”too tough”) och 28 procent att han ligger på rätt nivå.

Samtidigt är väljarna kritiska till Joe Biden. På frågan ”har Joe Biden varit tillräckligt kritisk mot de våldsamma upploppen?” svarar 60 procent nej, och bara 38 procent ja.

På frågan om politiken ska prioritera lag och ordning på gatorna eller prioritera relationer mellan svarta amerikaner och polisen, föredrar 67 procent att man ska satsa på lag och ordning, medan 29 procent föredrar relationsarbete. En ännu större majoritet säger nej till att göra neddragningar på (”de-fund”) polisen: 75 procent svarar nej, 16 procent säger ja.

Trump och Biden populärast på olika plan

Andra spännande frågeställningar handlar om vem av kandidaterna som är mest populär. Nu kan man ju vara det på olika sätt, vilket denna mätning faktiskt speglar. Störst andel väljare skulle välja att bjuda in Joe Biden som gäst på eget party med barbecue (51 procent mot 33 procent för Trump).

Men samma väljare föredrar Trump när det kommer till vem de helst skulle låta investera 100.000 kr av deras egna sparpengar (61 procent mot 31 procent för Biden).

Dessa två frågor visar ett större djup på väljarkårens syn på kandidaterna än att bara fråga vem man tycker är trevligast (likeable person), eftersom den inställsamme Biden naturligtvis vinner 60-30 över en ofta stridbar Trump. Men en president ska ju inte främst eller enbart vara trevlig…

Dessa utslag kan ju väcka frågan om urvalet av svarande, men att mätningen inte har slagsida åt höger, utan är balanserad mellan republikanska, demokratiska och oberoende väljare framgår av att en majoritet tycker att USA borde ge flyktingstatus till de Hongkong-bor som förföljs genom Kinas nya hårda grepp om staden. 59 procent stöder en sådant lagförslag, 34 procent är emot.

Nationaldagstalet kan ge ytterligare väljarstöd för Trump

Medierna tystade ner president Trumps tal på nationaldagen den 4 juli (dagen efter opinionsmätningen avslutat sina intervjuer av väljare). Innebörden av talet kan ytterligare stärka Trumps aktier, eftersom han var mycket tydlig och fördömande av de revolutionära stämningar som sprider anarki i USA och annorstädes denna sommar.

– Det är en ny vänsterextrem fascism som kräver absolut lydnad. Om du inte talar deras språk, utför deras ritualer, reciterar deras mantran och följer deras order, då blir du censurerad, bannlyst, svartlistad, förföljd och straffad. Det kommer inte att hända oss!

– Denna vänsterns kulturella revolution avser att störta den amerikanska frihetsrevolutionen. Genom att göra det vill de förstöra den civilisation som räddat miljarder av människor från fattigdom, sjukdomar, våld och svält. Och som lyfte mänskligheten till nya höjder av prestationer, upptäckter och utveckling, sa Trump.

Varför inte fler etablerade politiker är lika tydlig som Donald Trump är anmärkningsvärt. Det är stora värden som står på spel i den opinionsbildning som nu pågår i västvärlden.