EU-ledarna i Tyskland och Frankrike vill pumpa ut tusentals miljarder (!) kronor i de södra euroländerna, på bekostnad av skattebetalarna i norra Europa. Skälet påstås vara coronaviruset, men är mer en förtäckt räddningsaktion av euron. Det menar tidigare S-minister.

EU-kommissionens förslag till en återhämtningsfond efter coronakrisen har flera avgörande brister. Det verkliga syftet med krispaketet är att rädda eurosamarbetet, hävdar förre näringsministern Leif Pagrotsky (S).

”Rika medlemsländer som Sverige ska bidra till snabb återhämtning i de värst drabbade länderna. Samtidigt argumenterar svenska näringslivstoppar för att vi hjälper vår egen export genom att gå med på att betala 150 miljarder skattekronor till fonden.”

Men detta är fel, menar Pagrotsky. ”Det här handlar inte om solidaritet kontra snåljåpar, utan om en omställningsfond för att rädda EMU.”

1. Fördelningen av pengar inte kopplat till corona

Pagrotsky påpekar att det sätt som länderna grupperas i fondförslaget ”har noll koppling till corona”. Det land som har det högsta dödstalet per capita och dessutom en mycket hög statsskuld, Belgien, får inget stöd utan ska tvärtom betala till fonden. 

2. Coronastöd kräver omedelbara insatser, vilket inte kommer att ske

Fonden skulle för att fungera som stöd i coronatider agera snabbt, som ”kickstarter” för att få igång ekonomierna efter pandemin. Men den komplicerade process EU-förslaget innebär ”gör det osannolikt att någon nämnvärd stimulans kan ske förrän 2022. Som politik för återhämtning är det undermåligt.”

3. Blir inte exportstöd för Sverige – snarare tvärtom

Någon exportstimulans för Sverige lär det inte bli. Det är de länder som Sverige exporterar till som ska betala till fonden, medan de länder som får EU-stödet har liten handel med Sverige. Våra kunder pungslås av EU och därmed kan de köpa mindre från oss.

4. Belönar korruption

Som av en händelse är det dessutom de mest korrumperade ekonomierna som ska få mest bidrag från EU. ”Revisionsrätten har varje år pekat på att delar av det regionalstöd de tar emot inte hamnar i rätt fickor. Nu föreslås de trots det få nya jättebelopp, ända upp till 22 procent av BNP”, påpekar Pagrotsky.

Slutsats: ”Rösta nej”

Leif Pagrotsky, tillsammans med förre EU-ambassadör Lars Anell och förre statssekreteraren Lotta Fogde, förespråkar att Sverige röstar ner förslaget om den nya gigantiska fonden.

”Den så kallade återhämtningsfonden är tyvärr ett exempel på när EU fungerar som sämst. Genom att rösta nej gör Sverige unionen en tjänst”, skriver de i Expressen.