Historiskt få människor dog i naturkatastrofer under 2019. Att dödstalen minskar kan vara del av en positiv trend enligt forskare.

Översvämningar, stormar, skogsbränder, jordbävningar och vulkanutbrott är naturkatastrofer som varje år kräver tusentals människors liv. Men trenden är att dödstalen minskar.

Under 2019 dog omkring 11.800 människor i naturkatastrofer i världen, enligt katastrofdatabasen Em-dat. Det är historiskt sett en låg siffra, även om antalet dödsfall kan variera stort från år till år.

– Det finns en tendens till en nedåtgående trend, vilket ger oss hopp. Allt fler samhällen i världen lär sig hur man ska hantera naturkatastrofer, säger Giuliano di Baldassarre, professor i hydrologi vid Uppsala universitet och chef för Centrum för naturkatastroflära till Sveriges Radio.

Utvecklingen har flera förklaringar, alltifrån högre utbildningsnivåer, byggandet av fysiska vallar för att stoppa översvämningar, evakueringsmöjligheter och tidiga varningssystem som gör att man är bättre förberedd om till exempel en storm är på väg.

– Ökade ansträngningar för att minska katastrofrisker och system för tidig varning förbättrar den sociala beredskapen för att hantera naturkatastrofer, säger han.

År 2020 har bara kommit halvvägs men det står redan klart att antalet döda i naturkatastrofer kommer att bli mycket högre än förra året. Det eftersom pandemi räknas som en naturkatastrof.