I allt högre grad väljer äldre att avstå från att flytta in på äldreboende på grund av coronaviruset.

När en äldre person fått beslut om att man har rätt att flytta in på äldreboende ska flytten ske så snart det går. Men nu vägrar allt oftare äldre att flytta in på grund av risken att smittas av coronaviruset.

Sverige har en av världens högsta dödstal i corona, sett till andel av befolkningen. Många av dem som dött i Sverige har varit äldre som bott på äldreboenden.

Under vår och sommar har coronapandemin varit en orsak till att äldre inte flyttat in på så kallat särskilt boende, rapporterar Ivo – Inspektionen för vård och omsorg.

– Det är framför allt anhöriga, men också enskilda äldre som inte vill att man flyttar in på grund av smittspridning, säger Lena Carp som är enhetschef på Ivo till TT.

Myndigheten har inte räknat på hur många fall det handlar om men märker fenomenet i flera kommuner, utspritt över Sverige.