Allt tyder på att enbart ”fel” födelseår har inneburit dödsdom i den svenska välfärden under vårens coronapandemi. Är man född före 1950 är man över sjuttio år och har bara av den anledningen nekats sjukhusvård i flera av landets regioner.

Covidsjuka på äldreboenden har under pandemin i en del fall inte fått någon läkarbedömning, enligt en första granskning.

– Man fick inte vårdas på sjukhus trots att man behövde det, konstaterar Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt TT.

”Otäckt” säger Ingmar Skoog, äldreforskare vid Göteborgs universitet.

– Att det funnits generella regler för vård av äldre gör mig alldeles kall.

Ättestupa

Enligt myten blev åldringar i forntiden kastade utför ett stup mot sin död när de inte kunde klara sig längre. Detta kallades ättestupa. Under coronapandemin år 2020 tycks en modern variant av ättestupa införts i svensk välfärd. Åldringar som blivit sjuka fick ingen tillsyn av läkare och vägrades syrgas och dropp. Istället drogades de med morfin till de dog.

Denna moderna ättestupa – snarare än själva coronaviruset – kan vara orsaken till den höga dödligheten i Sverige. Svensk välfärd kan ha ”passat på” att döda av en massa åldringar när man fick chansen. Pengarna behövs till migranternas försörjning.

Skulle svensk välfärd under socialdemokratisk överhöghet kunna vara så cynisk? Absolut. Socialdemokraterna har lång historik av just det.

S-ministrarna Gunnar och Alva Myrdal skrev i boken Kris i befolkningsfrågan (1934) att man ville se en radikal »utsovring av höggradigt livsodugliga individer« genom ett »ganska skoningslöst steriliseringsförfarande«. Motivet var att om man ska bygga välfärd genom exempelvis barnbidrag måste det gå till livsdugliga element, inte till »sinnesslöa« som inte hade möjlighet att »låt vara till lägre lön, göra en insats som moraliskt försvarar deras liv.«

Att döda av äldre som inte längre är ”livsdugliga” skulle kunna vara en nära besläktad socialistisk uppfattning.

Riktlinjer som följts lite väl ivrigt

I början av pandemin spreds instruktioner att äldre i första hand skulle vårdas i hemmet eller på äldreboenden och inte föras till sjukhus.

Ivo har fått rapporter om att äldreboenden haft instruktioner om att inte göra individuella bedömningar.

– Då har den personen, i det fallet, råkat illa ut, säger generaldirektören.

Och orden ”råkat illa ut” betyder i klartext: dött medan man kippat efter andan.

Nu ska vi inte glömma att det fanns inslag av panik när många patienter i snabb takt kom till intensivvården i början av pandemin. Ingen visste hur många som skulle bli svårt sjuka, samtidigt som iva-platserna är kraftigt underdimensionerade i Sverige sedan man avvecklat det mesta. Skattepengarna har ju behövts till annat…

Då diskuterades just prioriteringsordningen. Vem ska få vård och vem blir utan och därmed lämnad att dö? Enligt reglerna ska överlevnadschans – inte födelseår – vara vägledande när sortering måste ske av vilka som får den vård som finns.

Här kan – i strid med regelverken – de alltid närvarande personnumren ha blivit en sorteringsfaktor. Är du 70+ och inte har anhöriga som ligger på om vård för dig, då har du åkt ut över ättestupet. Detta är särskilt allvarligt med tanke på att det aldrig blev brist på iva-platser. De stod istället tomma, vilket man skrutit om – samtidigt som äldre lämnats utan vård.

Svenska Dagbladet kartlade i maj att betydligt färre 70+ har fått intensivvård i Sverige än i Norge och Danmark. Statistiken viskar att äldre har nekats vård.

Bristande kunskap i svenska språket

I nämnda artikel uppger omsorgspersonal att man haft problem med hygienen på äldreboenden, med så enkla saker som att tvätta händerna.

– De flesta kunde ingen svenska och ingen brydde sig om att förklara för dem, berättar en undersköterska för SvD.

Om äldreomsorgen blivit en sorts Samhall för invandrare utan de kunskaper som arbetslivet kräver, är det också ett besked från den socialdemokratiskt styrda staten. Äldre kan lämnas i händerna på dem som ingenting kan och ingenting förstår.

Kommer coronakommissionen att blunda?

Allt detta borde den kommission som ska granska hur pandemin hanterades gå till botten med. Frågan är om vi kan lita på den. Ordförande är en tidigare Maoist, och Kinas kommunistledare hade inga problem med att ta livet av miljontals kineser. Ändå hyllades Mao av svenska kommunister som Mats Melin, ordförande i coronakommissionen.

Kravet måste vara stenhårda på att vi får adekvata svar på varför mer än tio gånger så många har dött i coronaviruset i Sverige som i Norge, Danmark och Finland. Inga undanflykter kommer att accepteras. Kommissionen ska dömas ut å det grövsta vid minsta fjäsk gentemot S-makten.