Migrationsförhandlingarna är inne i ett avgörande skede. Sverigedemokraterna meddelar nu att man ”överger målsättningen om bred överenskommelse om migrationspolitiken”. 

Jimmie Åkesson sa på en pressträff idag att man ser det så, eftersom partiet anser att förslagen som ligger på bordet skulle leda till en alltför omfattande migration även fortsättningsvis.

– Den här kommitténs syfte var inte att öka invandringen, säger Jimmie Åkesson.

SD lämnar dock inte migrationskommittén utan utarbetar alternativt förslag, förmodligen som reservation, för Sveriges framtida migrationspolitik.

– Vi måste minska volymerna. Därför behöver Sverige ha en mer restriktiv politik än andra jämförbara länder, säger han.

– Mycket av det som diskuterats inom ramen för kommittén är sådant som vi borde ha diskuterat för 15 år sedan. Då hade de varit relevant. Idag är det inte det. Idag är situationen så mycket mer allvarlig att vi behöver gå mycket längre, konstaterar han.