Svenska och västerländska medier bedriver systematiskt falsk rapportering om det rasistiska våldet i USA. Det är vita som utsätts i mycket högre grad för våld utfört av gärningsman av annan ras. Svarta begår betydligt mer våld mot vita än tvärtom.

ANALYS. Det är märkligt att inga etablissemangsmedier vill rapportera fakta. Man faller in i vänsterextremisternas synsätt och hävdar okritiskt att det är vita som utför rasistiskt våld mot svarta.

Fakta säger något helt annat.

Varför läser inte redaktionerna rapporten Criminal Victimization (pdf) från statistikbyrån på USA:s Justitiedepartementet, publicerad i september 2019? Där avhandlas brottsstatistik avseende 2018.

Som framgår av figuren nedan utsattes 547.900 vita personer för våldsbrott av en svart gärningsman. Samma år utsattes 59.700 svarta personer för våldsbrott av vita gärningsmän.

Grafik: Conservative Review.

Med tanke på att svarta utgör endast 12 procent av befolkningen och de vita 62 procent, är det svarta våldet mot vita än mer omfattande om man viktar gruppernas storlek. För att göra grafen ovan korrekt utifrån befolkningsstorlek, borde den gula stapeln för vita gärningsmän mot svarta brottsoffer delas med 9,17 – och blir då 6.518 brott – att jämföra med 548.948 brott av svarta mot vita.

Om några borde protestera mot våldsbrott utefter ras så är det den vita befolkningen, som drabbas i så mycket högre grad av våld från minoriteter än alla andra.

Sorgligt är också, som forskarna på det amerikanska justitiedepartementets statistikbyrån konstaterar: svarta brottsoffer som utsattes för våld av andra svart var nästan sex gånger så hög andel som de svarta utgör av befolkningen. Det mesta våldet mot svarta sker alltså där svarta tillgriper våld mot andra svarta.

Är det några som den svarta minoriteten borde anklaga, är det sina egna bröder. Svarta män står för en fruktansvärt hög andel av våldet i det amerikanska samhället.

*

Utdrag ur Justitiedepartementets rapport:

”Based on victims’ perceptions of the offenders, the offender-to-population ratio shows that the percentage of violent incidents involving black offenders (22%) was 1.8 times the percentage of black persons (12%) in the population. In contrast, the percentage of violent incidents involving white (50%) or Hispanic (14%) offenders was about four-fifths (0.8 times) the percentage of whites (62%) or Hispanics (17%) in the population”.

”The offender-to-victim ratio shows that the percentage of violent incidents involving black offenders (22%) was twice the percentage of incidents committed against black victims (11%).”

”Among black victims, the percentage of violent incidents perceived to be committed by black offenders (70%) was 5.8 times higher than the representation of black persons in the population (12%).”

Tabeller ur rapporten: