På eftermiddagen presenterade Stefan Löfven direktiven till och ordföranden för den coronakommission som ska tillsättas. Henrik Vinge påpekar att regeringen motvilligt givit efter och är nöjd med att kommissionen nu kommer till.

Kommission ska granska Sveriges agerande under coronakrisen. Ordförande blir Mats Melin, tidigare justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Övriga ledamöter ska presenteras senare. De ska inte vara politiker.

Kommissionen ska utvärdera hanteringen av coronakrisen och ge rekommendationer och förslag på åtgärder – både för att förbättra situationen under pandemin och inför framtida kriser.

– Under de gångna månaderna har det blivit tydligt att vi behöver fortsätta rusta Sverige och samhället. Vi ska dra lärdomar av den här coronavåren, sa statsminister Stefan Löfven (S).

Kommissionen ska bland annat se över den omfattande smittspridningen på äldreboenden. Utredarna ska även analysera jämföra Sveriges coronaåtgärder med andra länders.

Regeringen har givit efter

När gruppledaren Henrik Vinge (SD) kommenterade beskedet konstaterar han att regeringen från början inte ville tillsätta kommissionen före sommaren, och sedan ville man vänta med att slutsatserna skulle presenteras efter valet 2022. Man har nu givit med sig.

– Jag är nöjd med att en kommitté nu kommer tillstånd. Regeringen var ju till en början rätt motvillig, säger Vinge till Studio Ett i P1.

– Intrycket man får är att regeringen är lite orolig över vad man kommer att komma fram till.

– Det finns en risk att regeringen parerar i ansvarsfrågan. Vi kommer behöva bevaka det här noga.

Henrik Vinge betonade att man fått igenom att det ska komma ett delbetänkande redan i höst vad gäller just äldreboendena.