Regeringen får kritik om testning och skyddsutrustning från fler håll. Olika förslag lämnas från opposition och stödpartier.

Henrik Vinge (SD), gruppledare i riksdagen, menar att det är viktigt att regeringen tar ansvar så att man klarar av en eventuell andra våg av smittspridning i höst.

– Regeringen får inte skylla ifrån sig. Man måste medge att man gjort fel och försöka se till att man gör rätt nästa gång. Vi vet ju inte. Vi kan ju få en andra våg i september, säger han.

Henrik Vinge i SVT:s Rapport.