Utbildningsminister Anna Ekström (S) KU-anmäls av riksdagsledamot Patrick Reslow (SD). Anmälan görs efter att Expressen rapporterat att många utrikesföddas resultat räknades bort när Pisa-mätningens slutresultat presenteras.

Det internationella kunskapstestet Pisa visade ett trendbrott för Sverige, att 15-åringarna blivit bättre i matte och språk. Men flera uppgifter om avsteg från reglerna har uppdagats. Expressen hävdar att Sveriges Pisa-framgång bygger på falska siffror. Tidningen avslöjar hur en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt plockats bort ur PISA-urvalet – och att Sverige därigenom brutit mot OECD:s officiella regelverk.

När senaste Pisa-mätningen publicerades i december utropade Ekström, ”en glädjens dag” och menade att regeringen fått tillstånd en bättre kunskapsinhämtning. ”Svensk skola fortsätter återtåget till kunskapsresultat i topp! Svenska 15-åringar presterar nu över OECD-genomsnittet i alla ämnen. De svenska resultaten är nu tillbaka på samma nivå som 2006, innan de började sjunka”, skrev Anna Ekström på Twitter.

Har statsrådet varit delaktig?

”Statsrådet Anna Ekström har haft stort intresse av förbättrade Pisa-resultat”, skriver Reslow i anmälan.

Om det är så att Ekström var delaktig i att ”falsifiera och dela osanna uppgifter”, fortsätter Reslow, bör KU granska det.

”Om statsrådet inte aktivt medverkat till de osanna uppgifterna men ändå haft kännedom om att resultaten framtagits på felaktig grund och trots detta valt att uttala sig som hon gjort kan det med fog ifrågasättas om hon lämnat korrekta uppgifter”, skriver han enligt Omni.