”Antiklimax”, så kallar Jimmie Åkesson gårdagens besked från Palmeutredningen. Nu vi han att regeringen agerar och tillsätter en ny kommission.

Åklagarens beskrivning skapade än mer rökridåer, menar Åkesson, då man hävdar att man inte kan avfärda att det var en konspiration som låg bakom mordet på statsministern.

– Jag tycker det behövs en ny granskning. Regeringen bör ta initiativet och lyfta frågan med riksdagens övriga partier, säger Åkesson till Aftonbladet.

Mordutredningen har tidigare granskats i två kommissioner. Palmekommissionen sjösattes 1986 och den statliga granskningskommissionen tillsattes 1994.

– [Mordutredningen] har inte granskats sedan slutet på 90-talet. Jag tycker också att man bör ge Stig Engström någon möjlighet till försvar. Att peka ut en sedan 20 år tillbaka avliden person känns märkligt. Därför tycker jag att försvararperspektivet också ska ingå.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) anser inte att det finns någon grund för en ny kommission, säger han till Sveriges Radio.