Sverigebilden är inte att känna igen. Andra länder är kritiska mot hur Sverige agerat under coronapandemin. Nu börjar också svagheter blottas i den svenska offentligheten.

KOMMENTAR. Statsepidemiolog Anders Tegnell visar att han inte är politiker utan vetenskapsman när han är villig att göra självkritiska analyser. Han anser att för få åtgärder sattes in och för långsamt. Han medger att för många människor har dött för tidigt i intervju med Sveriges Radio.

Det är en kritik som framförts av andra tidigare, men då blivit hårt kritiserade för att vara allarmister.

Överdödligheten upp till 100 procent i Sverige

Men andra delar av svenska staten fortsätter försöka hålla skenet uppe. Den 23 maj hävdade Thomas Lindén som är statschefläkare och avdelningschef på Socialstyrelsen att dödstalen på särskilda boenden inte är uppseendeväckande mycket högre än under en vanlig influensasäsong.

– Om vi nu säger att vi inte lyckats skydda våra äldre på äldreboenden då är det snarlikt varje år i så fall, sa Lindén till TT.

– Det är fler i år, men det är ändå i samma storleksordning, sa han om dödligheten på äldreboenden.

Men SVT valde att granska det statistiska faktaunderlaget. Och man fann att i landet som helhet fann en överdödlighet på 30 procent under några av de mest intensiva coronaveckorna. Region Stockholm, som har varit hårt drabbat under pandemin, sticker ut med en överdödlighet på 100 procent. Enligt SVT-analsen av data minskade överdödligheten på äldreboenden i region Stockholm i månadsskiftet april/maj – samtidigt som den ökade i Västra Götaland.

Källa: SVT.

Och störst överdödlighet i äldreboenden i Stockholmsregionen skedde i kommunala enheter, medan de privata klarat sig något bättre, veckorna 10-19.

Socialstyrelsen ändrar sig

Efter SVT:s granskning ändrar sig statschefsläkaren Lindén och bekräftar den 2 juni att det finns en överdödlighet på landets äldreboenden. SVT kan dessutom konstatera att Socialstyrelsens egna siffror för samma period visar att överdödligheten stigit med upp till 40 procent.

– Vi vet att en svår pandemi har dragit över oss och vi vet att vi inte har något vaccin som vi har vid vanliga influensaepidemier. Med tanke på det får man ändå se att vi med de åtgärder vi vidtagit till stor del har lyckats skydda de äldre. Men det tar ju inte bort det faktum att det är många som har dött, och varje dödsfall är ju förstås en tragedi för de som drabbas, säger Thomas Lindén nu.

Det är anmärkningsvärt att en myndighetsföreträdare försöker slät över dödstal och den aggregerade dödsfallsstatistiken.

Inte minst jämfört med andra länder framstår den svenska dödligheten i covid-19 som anmärkningsvärt stort. Men Socialstyrelsens statschefsläkare håller inte med.

– Vi kommer absolut inte vara sämst i ligan, tror Thomas Lindén i intervju med SVT.