Regeringen är så långsam att Sverige kan hamna sist i kön och i värsta fall bli helt utan, larmar forskare. Medan andra länder är aktiva, har Sverige knappt börjat tänka på hur svenska folket ska få vaccin.

Sverige är ett av de länder som haft sämst tillgång på coronatester, visar statistik från Oxford universitet och Global Change Data Lab. Löfvenregeringen präglades, menar kritiker, av bristande engagemang, dålig planering och framför allt otydlig ansvarsfördelning mellan regering och dess myndigheter.

Nu riskerar samma sak att hända med ett kommande coronavaccin.

– Alltför många parametrar pekar mot att Sverige riskerar att bli utan vaccin, eller i alla fall hamna sent i kön för att få det, menar Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, som i över 15 år har varit engagerad i frågan om vaccinproduktion i Sverige.

Sverige har inte gjort upp med Astra Zeneca

– Tidigare fanns det många vaccintillverkare i världen men de har blivit väldigt få. Marknaden domineras av fyra stora aktörer, säger han till fPlus.

Rikard Forslid frågar om politiker och vaccintillverkare i Europa och USA kommer att vara sjysta och dela med sig av vaccinet till övriga länder. Han hoppas det, men är tveksam.

Han hänvisar till det exportstopp på medicinsk skyddsutrustning som flera länder i världen införde i mitten av mars, bland annat Tyskland. Då var EU inte till någon hjälp.

– Astra Zeneca har gjort upp med Frankrike, Tyskland och England om att sälja vaccin, men Sverige har inte kommit med på båten där ännu, säger Rikard Forslid.

I en artikel i Health Economics från 2015 presenterar två forskare en studie som visar hur ett monopol inom vaccinproduktionen skulle ha motiv att begränsa sin produktion, vilket skulle fördröja försäljningen av ett influensavaccin.

Bygg vaccinfabrik i Sverige

För att Sverige ska kunna vara med och buda på ett vaccin, när det väl kommer ut, har regeringen beviljat Folkhälsomyndigheten ett lån på upp till två miljarder kronor. Om det kommer att räcka är det ingen som vet. Men bara den summan skulle man kunna bygga en egen fabrik för.

– Även så enkla saker som att fylla sprutorna med vaccinet riskerar att bli en flaskhals. Sammanlagt kommer det att handla om miljarder doser. Bara en enkel ”filling station” i Sverige skulle hjälpa mycket. Men inte heller den saken verkar komma till stånd, säger Rikard Forslid.